Sommarens värmebölja ledde till att många skogsbränder uppstod och fick större spridning än annars. På grund av sparbeting på brandförsvaret och prioriteringar av annat i statsbudgeten förslog inte ordinarie resurser för att bekämpa bränderna.

De många frivilliga – utbildade brandmän som egentligen hade semester och andra frivilliga som ryckte in för att hjälpa till – får nu ingen eloge från det officiella Sverige för sina hjälteinsatser, något som de återvändande polska brandsoldaterna fick av sitt lands regering.

I stället har ett brev från Skattemyndigheten dumpit ned i brevlådan hos alla frivilliga om att de kommer att förmånsbeskattas för den kost och logi de fick i gymnastiksalar, tält och liknande i brändernas närområden.

Skatteverkets beslut och åtgärd, som sker i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), har väckt kritik. Från de båda myndigheternas sida försvarar man sig emellertid med att man bara följer gällande skattelagstiftning.