Under år 2019 har Samhällsnytt regelbundet rapporterat om nivåerna på utdelade uppehållstillstånd – det mått som bäst reflekterar den demografiska förändringen. Som vi tidigare skrivit om slutade år 2019 som det femte högsta året någonsin för utdelade uppehållstillstånd.

Såhär slutade år 2019 – 119 568 uppehållstillstånd:

119 568 personer motsvarar hela Lunds kommun (enligt SCB:s befolkningsstatistik per 31 december 2018) eller mer än hela Göteborgs kommun på fem år.

Femte högsta någonsin

Det placerar även år 2019 som femte högste någonsin enligt Migrationsverkets långtidsöversikt. Endast 2013, 2016, 2017 och 2018 har varit högre.

Det innebär samtidigt att tre av de fyra senaste åren också varit de högsta någonsin i Sveriges historia.

Sedan 1980 har över 2,4 miljoner uppehållstillstånd delats ut. Sverige har idag strax över 10 miljoner i befolkning.

LÄS ÄVEN: Mer än 100 000 uppehållstillstånd hittills i år