Den estniska haverikommissionen bekräftar nu de tidigare okända hålen på Estonia-färjan. Fynden gjordes under de nya undersökningar som just nu pågår vid vraket.

Undersökningen av vraket har gjorts av ett instrument som kallas Mesotech Scanning Sonar. Projektet har fördröjts då operatören, Brian Abbott från USA, som är världsledande på denna teknik, på grund av svårigheter att resa under corona-pandemin. Nu är han dock på plats och har styrt sonaren från fartyget EVA-316.

LÄS MER: Estoniafilmare frias i tingsrätten

I samband med undersökningen bekräftades nya okända sprickor. Samtidigt vill Jonas Bäckstrand vid Statens haverikommission tona ned informationen.

– Därför vill vi vara försiktiga med att dra några slutsatser innan våra experter har sammanställt datan, säger han till TT.

Det är först 27 år efter katastrofen som lagliga dykningar sker vid vraket, där 852 människor förlorade livet. Anledningen till de nya dykningarna är den dokumentär på DPlay som släpptes i september 2020. Där presenterades nya bevis om de skador som kan ha orsakat förlisningen.

Åklagarmyndigheten valde dock att försöka sätta dit dokumentärfilmarna istället och Helene Gestrin, kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, inledde förundersökning rörande brott mot lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter att det framkommit att filmarna hade påträffats på platsen och använt en dykrobot vid vraket.

Till slut frikändes de dock i tingsrätten.

Efter att Estonia förliste 1994 infördes den så kallade Estonialagen, där man förbjöd dykningar. Motiveringen var att man skulle upprätthålla gravfrid och förhindra plundringar. Men Estonia är hittills det enda sjunkna fartyg som ålagts gravfrid. Hon ligger på havsbotten med den grundaste punkten på 54 meter, och midskepps ca 60 m, den djupaste punkten vid vrakets botten är på ca 80 m.

LÄS MER: Rakt på #15: Estonias förlisning – mörkläggning och lögner