Föreningen Uppror, som knyts till den populära Facebookgruppen ”Bensinupproret”, har försatts i konkurs. Det framgår av ett beslut från Örebro tingsrätt som Samnytt tagit del av.

Bensinupproret startades våren 2019 och blev snabbt Sveriges största Facebookgrupp med över 600’000 medlemmar – mer än dubbelt så stor som någon annan svensk Facebookgrupp. Syftet med gruppen är att protestera mot stigande bensin- och drivmedelspriser.

Samma sommar skapades Föreningen Uppror för att organisera protesterna. Nu har föreningen försatts i konkurs av Örebro tingsrätt på begäran av Skatteverket. Anledningen är omkring 180’000 kronor i obetalda skulder till Skatteverket och Kronofogden.

Skönstaxerades

Peder Blohm Bokenhielm är ordförande för Föreningen Uppror. Han förklarar för Samnytt att föreningen släpat efter med deklarationer och inbetalningar av skatter.

– Vi fick skönstaxering och straffavgift för förseningar och så vidare, säger han.

– Jag har i princip haft hand om allt själv, och jag räckte inte till. Det har jag varit tydlig ut i gruppen och sagt. Arbetsgivardeklarationerna ligger på mig att de inte kom in i tid.

Tycker du att Skatteverket har gjort fel?

– De har inte gjort fel, men jag försökte komma i kontakt med Skatteverket innan konkursförhandlingen för att betala in det här, men personen ifråga var inte där och sedan blev det konkursat.

Två anställda

Föreningen Uppror hade intäkter i form av medlemsavgifter, gåvor och avtal om sponsring med olika företag. Fram till i december förra året hade föreningen ett kansli med två anställda i Örebro. Syftet med Föreningen Uppror var att samordna uppror och protester, och inte bara fokusera på Bensinupproret.

– Det handlar om uppror överlag. Till exempel Försäkringskasseupproret, pensionsuppror, sjuksköterskeupproret. Vi har lyft upp det här i media. Vi är en paraplyorganisation som alla uppror som vill få sin röst hörda kan samlas under, förklarar Peder Blohm Bokenhielm.

Föreningen kommer nu överklaga konkursbeslutet.