Inför höstens kongress tar nu Socialdemokraternas tongivande distrikt i Stockholm, under ledning av statsrådet Anders Ygeman, fram en rad förslag som profilerar partiet tydligare som ett högskatteparti. Nästa år är tanken att man ska gå till val på bland annat återinförd fastighetsskatt och höjd kapitalskatt.

Enligt Ygemans bedömning är det förslag som ”har starkt stöd bland väljarna”. Andra förslag som ministern gör samma bedömning för och ska plädera för på partikongressen i höst, som utgör starten för Socialdemokraternas valrörelse, är stopp för vinster i välfärden och avskaffat rutavdrag.

Tar ett steg vänsterut

Med förslagen placerar sig Socialdemokraterna längre vänsterut i nära harmoni med Vänsterpartiet. Det är samtidigt oklart hur förslagen kommer att tas emot av Centerpartiet, vars ledare Annie Lööf nyligen meddelade att man kan tänka sig att ingå i en S-ledd regering. C har under Lööf profilerat sig som landets mest högerliberala parti.

Det var på lördagen som Socialdemokraternas mäktiga distrikt i huvudstaden tog beslut på vilka förslag man ska driva på partikongressen efter sommaren. Om man får gehör på stämman och lyckas behålla regeringsmakten efter valet är tanken att fastighetsskatten, som efter massiv kritik avskaffades 2007, ska återinföras.

40 000 kronor mer i skatt för en familj i villa

När den nya skatten införs föreslås den bli progressiv, där den som får sitt hus taxerat högre av myndigheterna också får betala procentuellt mer i skatt. Fastighetsskatten ersattes 2008 av en kommunal bostadsavgift. Många husägare befarar att ett återinförande av skatten skulle utgöra ett så hårt slag mot hushållets ekonomi att man inte kan bo kvar.

För en villa i Stockholm där snittpriset ligger på drygt fem miljoner kronor skulle det enligt uträkningar kunna handla om en ytterligare utgift för familjen på mer än 40 000 kronor om året. Anders Ygeman kallar i en kommentar förslaget för ”en progressivare ekonomisk politik” och menar att det är ”rättvisare” att den som får sitt hus upptaxerat av staten för att man bedöms bo i ett attraktivt område också ska betala mer.

– Jag tror att det finns ett ganska starkt stöd för det här bland väljarna, försvarar ministern förslaget och tillägger att han tror att ett sådant skattepåslag ”motsvarar folks värderingar”.

Vill öka det totala skattetrycket

Det Socialdemokraterna i Stockholm vill att partiet går till val på är inte en skatteväxling utan en ytterligare ökning av skattekvoten. Sverige har redan idag ett av de högsta skattetrycken i världen, något som har ifrågasatts mot bakgrund av att välfärden samtidigt kontinuerligt försämras med sparbeting och nedskärningar.

Vid sidan av återinförd fastighetsskatt vill Socialdemokraternas Stockholmsdistrikt också höja kapitalskatten. Vidare vill man återaktivera det beslut som sedan 2017 redan finns i partiet om att stoppa vinster i välfärden men som lades i malpåse i samband med JÖK-överenskommelsen med C och L som ogillar förslaget. Det är däremot en profilfråga för V.

Vad Stockholmsdistriktet beslutar får av hävd stor genomslagskraft för partiets politik nationellt. Flera faktorer tyder på att det inflytandet ökar ytterligare. Man uppges bland annat nu på väg att gå om Skåne som största distrikt räknat i antal medlemmar.

Beredd ”plocka upp Kalashnikoven och skjuta”

Distriktet har också i hög grad samordnat sig med nybildade tankesmedjan Katalys och föreningen Reformisterna, båda under ledning av den relativt partiets mittfåra radikalt vänsterinriktade Daniel Suhonen.

Det rönte för en tid sedan stor uppmärksamhet när Suhonen i ett tal sa att han står redo att ”plocka upp Kalashnikoven och skjuta” om det marxistiska samhälle han vill se implementerat inte kan realiseras den demokratiska reformvägen.

Katalys och Reformisterna bildades med syfte att hejda och vända den högersväng som man menar att S gjort genom JÖK-överenskommelsen med de borgerliga och man vill i stället se ett nytt närmande till riksdagens forna kommunistparti.

Vill att staten börjar låna i stor skala

En av Katalys och Reformisternas paradfrågor är att under parollen ”vi har råd” förmå en S-ledd regering bedriva det man kallar ”en expansiv finanspolitik” som går ut på att ta omfattande lån för att återfinansiera välfärdstjänsterna. Stora summor av dessa lån ska enligt reformisternas chefsekonom Markus Kallifatides också gå till fortsatta satsningar på grön klimatpolitik.

Kan stöta bort C som regeringspartner

Det som talar emot att förslagen går igenom på kongressen är att de skulle försvåra ett fortsatt regeringsinnehav för Socialdemokraterna genom att stöta bort Centerpartiet. Enligt Sifo skulle en regering med konstellationen S+V+MP+C kunna få parlamentarisk majoritet, men för att få med sig C krävs sannolikt liknande eftergifter som de som idag är inskrivna i JÖK-överenskommelsen.

Centerledaren Annie Lööf öppnade nyligen för att sitta i en S-ledd regering efter valet. Detta med syfte att hålla Sverigedemokraterna utanför det regeringsinflytande paritet skulle få om en konservativ regering formeras. Att behålla Centerns fortsatta stöd är en förutsättning för S för att behålla regeringsmakten.

Ygeman uppger sig inse att man i en förhandling med andra partiet om regeringsbildning kanske inte kan få igenom en sådan radikal vänsterpolitik men menar att det handlar om positionering inför valet och att det ändå bör vara partiets officiella politiska linje.

– Även om vi är tvungna att kompromissa med andra partier i riksdagen, får det inte råda någon tvekan om vilken politik vi skulle vilja bedriva om vi hade fått större genomslag i valet.