På tisdagen meddelar miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) att regeringen lovat att betala ytterligare 100 miljoner kronor om året fram till 2022 i så kallat klimatbistånd. Pengarna ska gå till Världsbanken.

De 300 miljonerna av skattebetalarnas pengar kommer den rödgröna regeringen att ge till Världsbankens nya klimatinvesteringsfonder. Dessa fokuserar på omställning av tung industri i utvecklingsländer.

Upplägget liknas vid Fossilfritt Sverige som tar fram riktlinjer för hur svensk industri ska göras oberoende av fossila råvaror.

– Genom att stödja andra länders arbete med färdplaner mot fossilfrihet kan vi skynda på utvecklingen mot nollutsläpp i hela världen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin

De 300 miljonerna gör att Sverige kommer att betala ut totalt 1,1 miljarder till Världsbankens klimatinvesteringsfond fram till 2022.

– Med stödet tar Sverige ett ökat ansvar för att stötta fattiga länder att genomföra en klimatsmart industriomställning och utfasning av fossila bränslen i hela värdekedjan, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP).

”Sverige visar vägen”

I en kommentar i september 2019 sa Peter Eriksson att ”Sverige visar vägen” genom att betala ut mer pengar, då en dubblering av insatsen till Gröna klimatfonden.

Sverige är världens största givare per capita till klimatfonderna. Det svenska klimatbiståndet uppgick 2018 till 6,2 miljarder kronor varav 4,3 miljarder betalades ut via Sida.