Donald Trump har avsevärt mer entusiastiska supporters än Joe Biden. Det ger Trump en orättvis fördel menar Bidens valstrateger och kräver därför att debatterna inför presidentvalet i år ska hållas utan publik. Som svar har Trump krävt att Biden ska drogtestas innan debatten.

Kravet från Bidens team framfördes i veckan inför den allmänna valdebatt som ska hållas nu i juni och även den andra i september. En tom TV-studio utan publik menar Bidens rådgivare skulle beröva Trump en stor fördel när de två möts.

– Trump livnär sig på folkmassan, den ger honom liv. Vi ville eliminera det, förklarade en av Bidens rådgivare – som vill vara anonym – i en kommentar till media.

Överlämnat kravlista

Kravet är ett i raden på en lista som överlämnats till Trumps team. För att ställa upp och debattera kräver Biden också att minst en debatt hålls innan förtidsröstningen börjar och att de inte anordnas av någon aktör som kan misstänkas ha Trump som favorit. Dessutom måste mikrofonerna kunna stängas av om Trump skulle få för sig att överskrida sin taltid eller kommentera Biden under dennes taltid.

Det framgår dock tydligt av de kommentarer till media som lämnats av personer kring Biden att kravet på tomma bänkrader i salongen är det viktigaste. Utöver att ge Trump draghjälp anför Biden-teamet också att presidenten är lomhörd till följd av hög ålder och därför behöver ha tyst omkring sig för att kunna höra moderatorn och motkandidaten.

– Jag tror att det spelar roll. Jag menar, om du tittar på Trump är det en stor del av hur han ger sig själv energi. Jag tror att det kommer att ha en inverkan på honom att han inte kan spela för publiken och inte har den typen av energi som en publik erbjuder, kommenterar David Axelrod, mångårig assistent till Barack Obama.

Spekulationer kring Bidens mentala förmågor

Biden har under mandatperioden uppmärksammats för en rad felsägningar och många gånger framstått som förvirrad. Spekulationer har uppstått kring presidentens mentala förmågor och att han håller på att bli ålderssenil.

Många i det Demokratiska partiet är därför tveksamma till att låta sin omvalskandidat stå på samma scen som Trump överhuvudtaget. Fortfarande finns möjligheten att debatterna ställs in.

Biden har också tackat nej till flera tunga medieintervjuer, vilket gett upphov till spekulationer om att presidenten inte är vid full vigör. Från Bidens team har dock påpekats att även Trump avböjt ett antal sådana intervjuer. Där menar man dock att skälet är att somliga journalister är oseriöst Trump-fientliga.

Kräver att Biden drogtestas

Trump har å sin sida sagt att han möter Biden med eller utan publik, ”när som helst och var som helst”, ett budskap som återfunnits på banderoller när ex-presidenten och utmanaren valtalat. I stället kräver Trump att Biden ska drogtestas innan debatten.

Enligt Trump och andra har Biden uppträtt tydligt påverkad av centralstimulantia eller annan tung medicinering när han hållit sina tal. I synnerhet ett tal i mars satte sådana rykten i omlopp.

– Han var hög som ett hus, säger Trump som anledning till kravet på drogtest inför de kommande presidentvalsdebatterna.