Socialtjänsten in invandrartäta område Nordost i Göteborg där bland annat problemtyngda Angered ingår larmar om en alltmer ohållbar arbetsmiljö för socialsekreterarna. När bidragstagarna inte får gehör för sina krav övergår mötet allt oftare i hot och våld.

I ett av de ökande antal fall som lämnats över till polisen för utredning hotade en missnöjd klient att mörda och sedan stycka socialsekreteraren. Polis fick tillkallas för att hindra att hotet övergick i våldshandlingar.

Toleransnivån för hur socialbidragstagare får bete sig är sedan länge hög men de senaste åren har även gränsen för vad Socialtjänsten anser sig behöva kunna hantera och stå ut med passerats allt oftare. Jämfört med 2020 är siffran för antalet fall av hot och våld mot socialtjänstens anställda som polisanmälts på väg mot en fördubbling.

Bland årets polisanmälda händelser finns fall där personer dragit kniv i receptionen. I andra fall har man hota att skjuta sin socialassistent alternativt spränga denne eller hela socialkontoret i luften.

Karen Alvstad är avdelningschef på socialtjänsten i Göteborg Nordost och förklarar i en intervju med statsradion varför polisanmälningarna sannolikt kommer att fortsätta öka framöver.

– Just nu har vi ett fokus i Göteborgs stad på det här med otillåten påverkan och vi jobbar för att vi ska polisanmäla alla hot. Om vi lägger fokus här framåt och jobba så som vi har tänkt så tror jag att det kan komma att bli fler polisanmälningar.