Då marknaden för bilbesiktning avreglerades för drygt tio år sen var ett av argumenten att det skulle bli billigare för privatpersoner att besiktiga bilen. Enligt Riksrevisionens granskning har det i stället blivit tvärtom.

Det var 2010 bilbesiktningsmarknaden öppnades upp för privata företag. Genomgången som Riksrevisionen gjort visar att det under perioden 2010 till 2019 blivit 59 procent dyrare samtidigt som konsumentprisindex ökade med bara tio procent. Under samma period har antalet bilar som underkänns minskat. Något annat som också har ökat är antalet klagomål från kunderna.

En fördel som lyfts fram är att valfriheten ökat markant och att bilägare i mellanstora och större städer numera har betydligt fler aktörer och tider att välja mellan. På landsbygden har samma slags effekt dock uteblivit.

Kritik mot Transportstyrelsen och regeringen

Riksrevisionen kritiserar också Transportstyrelsen för att inte leva upp till sitt ansvar om att granska besiktningsbranschen och kallar tillsynen för ”närmast obefintlig”. Även regeringen får kritik.

– Vi konstaterar samtidigt att regeringen har varit informerad om utvecklingen, men inte gjort något för att åtgärda den, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.