➤ Försäkringsbranschens egna närmare granskningar av de många bilbränderna har hittills stoppat felaktiga utbetalningar på ca tio miljoner kronor.

Under perioden januari – september i år mottog försäkringsbolagen omkring 6 000 anmälningar om bilbränder, varav man uppskattar att 60 procent var anlagda.

Av dessa har man gjort en fördjupad bedrägeriutredning i 325 fall; i 177 fall, eller 54 procent, har bränderna bedömts som försök till bedrägeri, vilket i sin tur stoppat felaktiga utbetalningar.

I enstaka fall har försäkringstagaren polisanmälts.

– Kontrollaktiviteten visar att det finns ett betydande problem med försäkringsbedrägerier som orsak bakom bilbränder. Försäkringsbranschen kommer att fortsätta att arbeta aktivt för att förhindra denna typ av bedrägerier, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst, vill Teknikens värld.

Bilbränder kostar försäkringsbranschen ca 200 miljoner per år.

Mörkertalet inom försäkringsbedrägerier anses vara stort. Av de 60 miljarder kronor som varje år betalas ut i skadeersättning uppskattas minst fem procent vara bedrägerier.