I stadsdelen Gubbängen i Stockholm har någon eller några asfalterat över ett spårviddshinder ämnat för att stoppa genomfartstrafik.

2016 hade hindret, som stoppar annat än bussar och räddningstjänst från att passera, körts sönder och förblev oreparerat. På trafikkontoret uppgavs att man hade problem med att hitta en leverantör av reservdelar. Numera är det helt fritt fram på Majrovägen då gropen där hindret satt har asfalterats igen och bilar, lastbilar och skåpbilar passerar utan problem.

Gubbängsbon Tacke Boström som bor intill och har fönster mot vägen är inte nöjd med situationen.

– Det är negativt för oss som bor på Majrovägen om man kan köra den här vägen till Örbyleden. Vi har redan innan problem med att det är få som respekterar 30-gränsen, säger han till Mitt i.

Han får medhåll av Lilian Dannhag.

– De kör ju som fan här! Det är konstigt att de har asfalterat över hindret. Tänker de öppna vägen? undrar hon.

Utredning pågår

Trafikkontoret känner till att gropen har asfalterats igen men vet inte vem som gjort det. Man försöker nu ta reda på vem som ligger bakom för att ”be dem återställa platsen”.

Precis i närheten pågår markarbeten, bland annat asfaltläggning, och där har en arbetare teorin att de kanske asfalterat igen gropen tillfälligt medan arbetet pågår för att underlätta framkomligheten.