En skandal av monumentala dimensioner rullas nu upp inom FN. Den särskilda hjälporganisation ämnad att understödja ”palestinska flyktingar i närområdet”, UNRWA, misstänks nu ha utvidgat sin hjälpverksamhet till att hjälpa Hamas att utföra massmordet på israeler i oktober förra året.

Som ett resultat av avslöjandena har ett stort antal anställda inom UNRWA avskedats, personer som misstänks för eller beslagits med att ha nära kopplingar till terrororganisationen Hamas som styr Gaza och som i koordinerade attacker den 7 oktober förra året där civila kvinnor, ungdomar och barn urskillningslöst mördares, många av kvinnorna först efter att våldtagits.

De personer, hittills minst 15 stycken, som i detta skede fått sparken från UNRWA misstänkts aktivt ha varit inblandade i Hamas terrorattacker och/eller slussat FN-medel avsedda för nödhjälp till terrorgruppen för att finansiera attackerna. Härvan kan växa så att ytterligare personer avskedas.

Inga svenska biståndspengar

USA har som en följd av avslöjandena beslutat stoppa alla utbetalningar till UNRWA. Sverige har inte slussat några skattepengar till UNRWA i år hävdar UD, vilket dock inte hindrar att tidigare svenska medel till organisationen kan ha gått till att finansiera Hamas.

– De misstankar som vi under fredagseftermiddagen har nåtts av är mycket allvarliga och djupt graverande. Vi förväntar oss att UNRWA kommer att samarbeta med svenska regeringen och andra internationella aktörer för att gå till botten med detta, säger biståndsminister Johan Forssell (M) i ett uttalande till media.

UNRWA:s chef uppger sig ha varit ovetande

UNRWA:s chef Philippe Lazzarini säger sig ha varit ovetande om sina medarbetares påstådda samröre med och finansiering av Hamas. Han uppger att en intern granskning har inletts för att gå till botten med härvan. Han säger också att de personer som sparkas har åtal att vänta samt att han å UNRWA:s vägnar tar starkt avstånd från Hamas terrordåd.

Uppgifterna som nu skapat skandal inom FN påstås ha kommit i dagen i samband med den rättegång i Internationella domstolen i Haag där antisemitiska krafter försöker beslå Israel med folkmord i Gaza.

De ska också ha kommit separat från Mark Regev, högt uppsatt rådgivare åt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som säger att han sitter inne med ”specifik information” och ”väldokumenterade uppgifter” som styrker anklagelserna om UNRWA-medarbetares spel under täcket med Hamas.