Med hänvisning till utvecklingen i Afghanistan säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) att han inte ser några möjligheter att verkställa några utvisningar till landet under de närmaste åren. Han öppnar även för att han och Miljöpartiet kan komma att arbeta för en amnesti för de tusentals afghaner som redan befinner sig i Sverige trots att de saknat asylskäl.

I juli beslutade Migrationsverket att tillfälligt stoppa alla utvisningar till Afghanistan, vilket berörde 7 000 afghaner som redan fått ett utvisningsbeslut. I samband med detta släpptes många ur förvaren och nu sätter diverse organisationer press på regeringen för en amnesti för de afghanska männen.

LÄS ÄVEN: Utvisningsdömda afghaner SLÄPPS ur Migrationsverkets förvar

Per Bolund (MP) spår att stoppet kommer att ligga kvar under överskådlig tid och hänvisar till att afghanerna kan komma att bli räddningen för välfärden.

– Miljöpartiet har alltid drivit på för att ge människor möjlighet till en trygg framtid när man riskerar förföljelse och död. Vi månar om integrationen och möjligheten att bygga sig en framtid, till fördel för både individen och samhället, till exempel kommer vi att behöva mycket arbetskraft inom vård och omsorg, säger han till Expressen.

– Jag kan inte se annat än att utsikterna för att de ska få en trygg framtid i Afghanistan är ganska långt borta, och inte går att realisera i närtid, under de närmaste åren i alla fall.

Svenska folkets krav

På frågan ifall Miljöpartiet kommer att driva frågan om en amnesti vill han inte ge något exakt svar, ”men vår inriktning är att ge långsiktig trygghet till människor som annars skulle hamna i en helt ohållbar situation”. Han tror också att ”hela svenska folket” skulle bedöma det som ”oansvarigt att utvisa unga människor till det kaos som nu råder i talibanernas Afghanistan”.

Vidare säger han sig hoppas att ”vi kan vara stora nog som land att faktiskt ta ett ansvar för de människor som i värsta fall skulle få betala med sina liv”.

LÄS ÄVEN: Migrationsverket: Fler afghaner till Sverige väntas

Bolund gör också klart att Miljöpartiet kommer fortsätta kämpa för att Sverige ska ta ”ansvar i migrationspolitiken”.