Kungsbacka i Hallands län befinner sig i akut bostadskris. Det saknas bostäder till närmare 400 nyanlända som anvisats till kommunen för 2018. I ett pressmeddelande vädjar kommunen till allmänheten om hjälp.

Sedan 2016 tvingas alla kommuner i Sverige att ta emot migranter som fått uppehållstillstånd, även om det inte finns utrymme för mottagandet. Bostadsbristen i Kungsbacka har varit stor under många år, vilket gör det svårt för kommunen att uppfylla skyldigheten att ordna boende till det antal nyanlända som Länsstyrelsen i Halland har anvisat dit.

Kungsbacka meddelade redan 2017 att kommunen saknar bostäder för de nyanlända. Sedan dess har tillfälliga boenden i form av sovsalar ordnats. Även villavagnar har planlagts men försenats med anledning av att byggloven överklagats samt att markberedningen tagit längre tid än beräknat.

– Den här situationen är inget vi önskar, men för att göra det vi enligt lag är ålagda att göra så blir det tyvärr ett mottagande i sovsalar. Vi har trots upprepade dialoger med Migrationsverket inte fått skjuta på vårt mottagande till dess vi har färdigställda bostäder, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg.

Vädjar till allmänheten

Kommunen planerar att behöva öppna fler sovsalar för att lösa boendekrisen. Samtidigt hoppas man att privata aktörer hjälper till och invånarna i Kungsbacka kan inhysa inneboende.