Antalet bostadsinbrott fortsätter att öka. Bakom brottsvågen ligger främst utländska ligor som utnyttjar den okontrollerade rörlighet över gränserna som EU och Schengen möjliggjort samt vetskapen om att svensk polis är underbemannad och överbelastad och att risken att åka fast därför relativt sett är liten.

Värst drabbade är regioner som har goda och närliggande förbindelser med utlandet, exempelvis Storstockholm med färjeförbindelser österut där många gränsöverskridande stöldligor har sin bas. Ligorna väljer också framförallt mer välmående bostadsområden där de bedömer att det finns ett större utbud av sådant gods som man är intresserad av.

Enligt justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) har nyligen en utredning tillsatts som ska ta fram förslag på nya brottsrubriceringar, hårdare påföljder och fler utvisningar. Utredarna ska också titta på om det går att kriminalisera redan försök och förberedelse till häleri av normalgraden, där avsikten är att avskräcka de personer som tar hand om det stulna godset.

Men i många fall är tjuvarna och stöldgodset redan långt från Sverige när och om brottsutredningen kommit igång och kan vara svåra att nå av den svenska lagens inte alltid så långa arm. Polisen uppger att stöld- och inbrottsligorna ofta är väl organiserade.

Man rekar och kartlägger de områden där man tänkt slå till för att få mesta möjliga utdelning av inbrotten. Det handlar exempelvis om att placera sig vid teknikvaruhus och registrera personer som köper dyr hemelektronik och ta reda på var de bor så att man på förhand vet att det finns begärligt gods innan man bryter sig in.

Polisen uppger att grannsamverkan i bostadsområden kan ha effekt men nämner också bättre gränskontroller som en avgörande faktor, en fråga som dock är politiskt känslig. Fredrik Bratt vid polisens region Syd slår fast att de skärpta gränskontroller som införts av helt andra skäl, för att få bukt med den asylrelaterade systemkollapsen, har haft stor effekt även på stöldligorna. Ökningen av inbrott skulle om dessa kontroller inte fanns ha varit ännu större

Totalt för det sig i storleksordningen drygt 20.000 anmälningar om bostadsinbrott som den svenska polisen varje år har att hantera. Mycket få av dessa brott klaras upp.