Bostäderna i Sverige är fortsatt mycket höga. Under sommaren har dock priserna på bostadsrätter börjat falla i både Storstockholm och Stockholms innerstad. Stockholm är Sveriges dyraste bostadsmarknad, men efter en tid med stillastående priser gick det nedåt med 1 procent i juni. Villapriserna i Storstockholm föll också.

När det gäller riksgenomsnittet är det åtta procent högre priser det senaste året. Det gäller både villor och och bostadsrätter. Samtidigt upplever mäklare runt om i Sverige att vissa objekt är svårsålda.

– Senaste månaden backade bostadsrättspriserna något i riket samt i Stockholmsområdet och centrala Göteborg medan de var oförändrade i Malmöområdet och Storgöteborg, kommenterar Hans Flink, enligt SvD.

Avvaktande marknad
Vissa mäklare  menar att både det nuvarande amorteringskravet och den senaste tidens diskussioner om att ytterligare skruva åt kreditvillkoren har resulterat i en mer avvaktande marknad på många platser runtom i landet.

– Störst inverkan har detta i storstadsområden med dyrare objekt, där särskilt singelhushåll och unga kommer i kläm. Det påverkar efterfrågebilden. Vi ser tydligt en mer återhållsam prisutveckling i Stockholm det senaste året, säger Marcus Svanberg.

Viss oro
Också Erik Olsson, vd, noterar viss oro för ett ytterligare amorteringskrav, där lånen och amorteringstakten relateras till hushållets totala inkomst. Han kommenterar att utbudet i Stockholmsområdet är större än i fjol ”eftersom säljarnas förväntningar är höga trots att marknaden har svalnat lite”, enligt SvD.

92 212 kronor per kvadratmeter var medelpriset för en bostadsrätt som såldes i Stockholms innerstad i juni. Under våren var priset uppe i 94 000 kr.

I centrala Göteborg var snittpriset på bostadsrätter 61 141 kronor och i centrala Malmö 31 107 kronor per kvadratmeter.

Delar av Göteborgs- och Malmöområdena avviker med tydliga prisökningar. En villa kostade i juni 3,0 miljoner landet runt, 3,8 miljoner i Stormalmö och 4,6 miljoner i Storgöteborg.