Personer som bryter mot den tillfälliga pandemilagen ska kunna dömas till böter på plats. De nya reglerna kan vara på plats till slutet av månaden.

Förslaget kommer från riksåklagaren och gäller exempelvis för förbud mot att vistas på särskilda platser och förbud mot att samlas i sällskap av viss storlek.

Överträdelser ska kunna ge böter på 2 000 kronor i form av ordningsbot och utfärdas på plats av polis.

Bötesbeloppet är enligt RÅ valt så att det ska framstå som ”rimligt och adekvat” och därmed få acceptans i samhället.

LÄS ÄVEN: Riksdagen sade ja till kritiserad pandemilag

– Beloppet bör vara tillräckligt högt för att signalera att överträdelsen är allvarlig. Samtidigt kommer straffansvaret att träffa ungdomar i åldrarna 15–18 år, som normalt har lägre påföljder än vuxna. Det är också så att en överträdelse både kan innebära risk för stor smittspridning och ingen risk för smittspridning alls. Vår samlade bedömning är att 2 000 kronor är en lämplig nivå. Vid allvarligare fall av smittspridning finns möjlighet att använda annan lagstiftning, som till exempel vållande till sjukdom enligt brottsbalkens tredje kapitel, säger riksåklagaren Petra Lundh.

Förslaget ska nu skickas på remiss till berörda myndigheter och beslut ska fattas den 18 januari. De nya bötesbeloppen ska träda i kraft den 27 januari.