I Novus första opinionsmätning för 2021 får Liberalerna 2,6 procents stöd. Krisigt är det även för Kristdemokraterna som får 4,6 procent, den sämsta siffran på två och ett halvt år. Det är även en rejäl nedgång jämfört med valet.

Efter att ha fått 6,3 procent i valet 2018 fortsatte de höga siffrorna för Kristdemokraterna året därpå och i april samma år gjorde partiet en toppnotering på 11,5 procent. Sedan dess har effekten dock avtagit markant och nu får partiet sin sämsta notering i Novus sedan augusti 2018.

4,6 procent är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med decembermätningen. De dryga fyra procenten innebär att det inte med säkerhet går att säga att partiet fortfarande ligger över spärren.

– De sällar sig till L och MP och är just nu ett av de partier som riskerar att åka ut om det var val i dag, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus.

Liberalernas 2,6 procent är en minskning med 0,1 procentenheter. Även Miljöpartiet har fortsatta svårigheter kring spärren på fyra procent, också det en tillbakagång på 0,1 procentenheter.

I övrigt är det Sverigedemokraterna som går starkast framåt.

V 9,5 (-0,2)
S 28,5 (+0,5)
MP 4,0 (-0,1)
C 8,3 (+0,1)
L 2,6 (-0,1)
M 21,8 (+0,1)
KD 4,6 (-0,8)
SD 19,4 (+0,9)