Efter nyheterna på måndagen om en ny forskningsrapport där man kommit fram till slutsatsen att det inte går att lita på allt från Brottsförebyggande rådet KU-anmäls justitieminister Morgan Johansson (S) av SD. Samtidigt kallar justitieutskottet till sig Brå:s generaldirektör och Brå själva går ut och försäkrar att man visst kan lita på myndigheten.

Redan 2002 konstaterade Sten Levander, professor i psykiatri som då satt med i Brå:s vetenskapliga nämnd, att ”det är katastrof överallt på BRÅ” och att ”rapporterna som de gör är filtrerade” samt att ”det utövas censur”.

Forskargruppen på Linköpings universitet har intervjuat ett 30-tal personer, anställda och före detta anställa på Brå. Man vittnar bland annat om partisk forskning, tystnadskultur och ett okritiskt förhållningssätt till uppdragsgivaren, Sveriges regering. Man ska även ha ändrat i studierna efter krav från överordnade.

LÄS ÄVEN: Studie: Brå inte pålitliga – ändrar i rapporter efter påtryckningar från regering och polis

Efter KU-anmälan säger sig Morgan Johansson inte känna igen kritiken.

– Jag kan bara svara för hur jag själv leder departementet, och jag har inte tagit några initiativ för att försöka styra forskning eller myndigheter på det här sättet. Sen kan jag naturligtvis inte svara för mina företrädare, men det skulle förvåna mig om min företrädare Beatrice Ask (M) skulle göra något liknande, säger Johansson till TT.

Bakom KU-anmälan står Sverigedemokraterna.

– Det är så klart oroväckande och väldigt allvarligt, säger Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson för SD.

Till justitieutskottet har man kallat till sig både Brå:s generaldirektör Björn Borschos och rapportens författare.

”Det går att lita på Brå”

I ett uttalande på tisdagen kommenterar Björn Borschos rapporten och försäkrar att det visst går att lita på myndighetens forskning. Han hänvisar till ”en omfattande kvalitetssäkring i forsknings- och statistikverksamheten som bedrivs objektivt med vetenskapliga metoder och förhållningssätt”.

Intervjuerna som rapporten baseras på menar han är ”kritik som för stå för dem”. Han förnekar även att Brå skulle ändra slutsatser i rapporter efter avstämning med departement.

Vidare hävdar Borschos att Brå tål såväl intern som extern kritik samt att delar av rapporten ”kan ifrågasättas, inte minst när det gäller metodval”.