I början av 2000-talet låg Sverige i botten avseende dödligt skjutvåld i Europa. Sedan dess har en dramatisk förändring skett och nu ligger Sverige i toppen.

På onsdagen presenterar Brottsförebyggande rådet, Brå, en ny rapport där man utrett utvecklingen av det dödliga skjutvåldet i Sverige. I denna har man jämfört dödsskjutningar med 22 andra europeiska länder under åren 2000 till 2019. Slutsatsen blir att Sverige har flest dödsskjutningar i Europa.

– Ökningen som Sverige redovisar går inte att se någon annanstans i Europa. Sverige har rört sig från botten till toppen i Europas statistik, säger Klara Hradilova-Selin, utredare på Brå.

Oklart varför just Sverige drabbats

Åtta av tio dödsskjutningar i Sverige sker i en kriminell miljö i så kallade utsatta områden och kan ofta kopplas till droghandel, kriminella grupperingar och bristande förtroende för polisen.

– Men de här faktorerna finns i flera andra europeiska länder. Upptakten till varför det dödliga skjutvåldet ökat mest i Sverige vet vi inte, säger Klara Hradilova-Selin.

Enligt Håkan Jarborg, polismästare i polisregion Syd, bekräftar rapporten vad man tidigare sett, att ökningen i Sverige är unik.