Enligt Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) brinner en till två bilar i veckan ombord på fartyg i EU. Över hälften är elbränder, trots att elbilarna än så länge är kraftigt underrepresenterade i trafiken. Nu vill rederierna att EU utvecklar instruktioner för hur fartyg ska förberedas för elbilsbränderna.

Elbilsbränder har blivit ett allt vanligare problem, så även till sjöss. Många elbilar transporteras långa sträckor på lastfartyg och inom sjöfarten måste nu personal utbildas i hur släckningsarbetet ska gå till. Till havs kan det ta lång tid innan hjälp når fram, vilket ställer höga krav på personalen ombord.

LÄS ÄVEN: Brinnande elbilar en potentiell mardröm för brandförsvaret

– Då batterierna brinner stiger temperaturen lätt till tusen grader. Stålet tål 700 grader varefter det mister sin styrka, säger Ari Mattila, vd på FireSea Equipment AB.

Bränder i el- och hybridbilar med litiumjonbatterier är svåra att släcka. Situationen blir kritisk på bara ett par minuter. Ett stort problem är att den livsfarliga gasen vätefluorid frigörs, vilket försvårar släckningsarbetet.

I värsta fall kan det ta upp till ett dygn att släcka en brinnande elbil. Om elden sprider sig till fler bilar kan hela bildäcket kollapsa.

LÄS ÄVEN: Brandrisk – GM varnar åter för sina elbilar

Ökade risker och ökade kostnader

Långa transporter till sjöss ökar riskerna. Enligt EMSA sker det årligen 50–90 bilbränder ombord på fartyg. Det betyder att det brinner en till två bilar i veckan. Över hälften av dessa är elbränder. Om bilens batterier laddas under sjöfärden ökar brandrisken.

– Risken för överladdning gör att bland annat kortslutningar kan orsaka en brand, säger enhetschef Leif Johansson på Centret för sjösäkerhetsutbildning.

En arbetsgrupp i EMSA verkar nu för att utveckla gemensamma spelregler för rederier, som ska försäkra transporten av el- och gasbilar på fartyg, skriver YLE. Bland annat föreslås att elbilar ges mer fritt utrymme, för lättare åtkomst under släckningsarbetet. Det medför dock att färre bilar får plats ombord, vilket ökar kostnaderna.