Med hänvisning till brist på personal ställer Region Norrbotten in canceroperationer som kräver vårdplats efter ingreppet.

Enligt Region Norrbotten finns det inte tillräckligt med personal för att täcka vårdplatserna och stoppet gäller veckan ut.

LÄS ÄVEN: Alla patienter blev helt fria från cancer – utan kirurgi, strålning eller cellgiftsbehandling

Regionchefsläkaren Moa Bjerner säger till statstelevisionen att stoppet omfattar ingrepp som kräver mer avancerad kirurgi och större omvårdnad efteråt, och i första hand rör det operationer på Sunderby sjukhus.

– Det handlar om patienter som behöver ligga kvar på sjukhus efter ingreppen, exempelvis efter en tarmcanceroperation. Andra utredningsåtgärder och behandlingar kommer att kunna genomföras, säger Bjerner.

Kan skickas vidare

Inställda operationer under sommar- och semestermånaderna är inget nytt men är samtidigt något man vill ändra på. Då canceroperationer är högprioriterade , och väntetiden blir för lång, skickar man vidare patienterna för vård i en annan region eller hos annan aktör.

LÄS ÄVEN: Cancer bedömdes vara förkylning – kvinna avled