Samnytt har i flera artiklar granskat Brit Stakston och hennes blogg Blankspot som får statligt mediestöd. Våra granskningar har visat på omfattande fusk, bidrag trots att Blankspot inte uppfyller kraven och olagliga nyemissioner. Nu kan Samnytt berätta att Stakston avgår från sin post som ledamot i mediestödsnämnden.

Mediestrategen Brit Stakston är sedan runt 2015 en av ledamöterna som sitter i mediestödsnämnden och beslutar om vilka nyhetstidningar som får stöd varje år. I höstas kunde Samnytt visa att Stakston själv har använt och berikat sig med mediestöd på ett sätt som kan vara bedrägligt. Hon har fått mediestöd för sin mer eller mindre privata blogg Blankspot som hon driver tillsammans med den revolutionäre och våldsbejakande kommunisten Martin Schibbye.

LÄS MER: AVSLÖJAR: Brit Stakston – ledamot i mediestödsnämnden får själv mediestöd

I en uppföljande granskning visade vi svart på vitt att Stakstons tidning Blankspot fuskade med det antal tecken som krävs för att få mediestöd och bevisligen lämnade in falska dokument signerade av en revisor. Enligt Revisorsinspektionen har pågår utredningen fortfarande och är inne på tredje månadens handläggning.

LÄS MER: AVSLÖJAR: Nya dokument bevisar omfattande fusk med mediestöd

Våra granskningar ledde till att Revisorsinspektionen öppnade ett ärende mot Blankspots revisor för sin hantering av det som lämnats in till Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT).

LÄS MER: Revisorsinspektionen öppnar ärende mot Blankspots revisor

Våra artiklar ledde till att ärendet togs upp i Riksdagen av ledamot Jonas Andersson (SD) när han tog upp de graverande uppgifterna som Samhällsnytt avslöjat med kulturminister Amanda Lind.

LÄS MER: Kulturministerns svar om fusk med mediestöd får kritik: ”Nonsenssvar”

Nu kan Samnytt berätta att Brit Stakston avgår från sin post som ledamot mediestödsnämnden.

Stakston satt i december med och fattade beslut om det nya redaktionsstödet som omfattade 500 miljoner kronor. Hennes egen blogg fick 320 000 kronor av den totala potten. Inget återbetalningskrav har riktats mot Blankspot gällande tidigare fusk med innovationsstöd.

Vi har sökt Stakston för en kommentar hon har valt att inte svara. Enligt MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson vill Stakston inte ha ett förlängt förordnande men är annars förtegen om de exakt orsakerna.

Tycker du vår granskning av mediastödet är viktig?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.