Från amerikanska UD varnar man även för sexuella ofredanden och tyska UD nämner så kallade vägpirater i södra Sverige.

Sverigebilden krackelerar ytterligare då man från utrikesdepartementet i både Storbritannien och Kanada varnar för resor till Sverige på grund av såväl det förhöjda terrorhotet som den allt farligare och våldsammare gängkriminaliteten i Göteborg och Malmö.

”Brottsnivåerna är låga trots att vissa småbrott förekommer. Våldsbrott förekommer; flera fall av gängrelaterad brottslighet, inklusive skottlossning och explosioner, har rapporterats från Malmö och Göteborg”, heter det i brittiska UD:s reseråd.

”Sedan 2014 har det skett en ökning i gängkriminaliteten och det organiserade brottsrelaterade våldet i södra Sverige, främst i Göteborg och Malmö. I Malmö rapporterades det om flera bilbomber i slutet av 2014. Granatattacker mot egendom har flera gånger ägt rum i staden sedan januari 2015”, heter det från kanadensiska UD.

I reseråden för ett flertal andra länders medborgare nämns än så länge bara den förhöjda terrorrisken.