Trots ett personen fick tilltagande funktionsnedsättningar efter fallolyckan och flera undersökningar gjordes dröjde det två månader innan nacken röntgades. Nu anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det var i november personen föll i sin lägenhet på äldreboendet i Gällivare och därefter uppvisade symptom från nacken. På eftermiddagen genomförde sjuksköterskor tillsyn och på natten kontaktades Gällivare sjukhus men ingen åtgärd vidtogs. Enligt anteckningarna var personen vid tidpunkten ”en ”självständig gångare med rollator”.

Kort därpå gjordes bedömningar även från en läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast. Det ska dock dröja ända till december då personen tas till Gällivare sjukhus med nacksmärtor och ytterligare funktionsnedsättningar. En hjärnröntgen utförs då utan anmärkningar.

Frakturer på nackkota

I januari besöks personen av läkare och ytterligare bedömningar görs av arbetsterapeut och fysioterapeut som konstaterar funktionsnedsättningar. Trots detta väntar man till februari för att röntga nacke och hals där två frakturer på en nackkota konstateras.

”Patienten behöver vid denna tid flera hjälpmedel och har ett stort omvårdnadsbehov”, står det i anmälan till IVO.