Den som söker asyl i Sverige har rätt till ett juridiskt biträde, en advokat som bistår migranten i handläggningen av dennes ärende hos Migrationsverket. Det uppdagas nu att det bland dessa biträden förekommer personer som är dömda för bland annat sexbrott och bedrägerier och/eller som falskeligen utger sig för att vara advokater.

Det är SVT och SR som grävt fram uppgifter som Migrationsverket valt att inte gå ut med och som visar påtagliga missförhållanden i myndighetens kontroller av de personer som nyanlända anlitar som biträden i asylprocessen. Bland annat har man hittat flera biträden som verket senare tvingats stoppa då det uppdagats att de är dömda för allvarliga brott såsom sexbrott och bedrägerier.

Andra biträden har under asylhandläggningarnas gång visat sig ha lämnat falska uppgifter om att ha en juridisk kompetens för uppdraget som de i själva verket saknat.

Migrationsverket hade tidigare en ”svart lista” där man registrerat sådana olämpliga personer så att man i kommande asylärenden direkt kunde säga nej om de dök upp för att företräda någon ny migrant. Den listan tvingades man dock avskaffa efter kritik från bland annat JO.

Det innebär att det åter blivit lättare för brottsdömda och charlataner att bli juridiska biträden åt asylsökande. På Migrationsverket är man inte glad åt förbudet att registrera olämpliga biträden. Systemet omfattar flera tusen personer och utan sådana verktyg blir det betydligt svårare att hålla rent mot brottslingar och bedragare.

Man gör dock vad man kan, och bara det senaste halvåret har Migrationsverket hittat och stängt av tio direkt olämpliga biträden som antingen varit kriminellt belastade eller saknat den advokatbehörighet som krävs för uppdraget, antingen för att de inte har juridisk utbildning eller för att de uteslutits ur Advokatsamfundet.

Ett inkompetent biträde kan vara till nackdel för den asylsökande, samtidigt som ett ohederligt biträde tvärtom kan sakna spärrar mot att bistå en migrant i ett asylbedrägeri.