På tisdagen lämnas en utredning om assistansersättningar över till regeringen.

Enligt utredare Stig Svensson fungerar assistansbranschen på många sätt väl men samtidigt hamnar stora summor pengar i fel händer – mellan tre och sex procent årligen, vilket motsvarar mellan 900 miljoner respektive två miljarder.

Ett sätt som organiserade brottslingar utnyttjar systemet på är att ta brukare med stora vårdbehov till Sverige och ansöka om assistansersättning tillsammans med personer som ska fungera som dennes assistenter.

När brukaren sedan beviljas assistans får denna ingen vård eller åtminstone mycket mindre än vad försäkringskassan sagt ja till.

För att bekämpa detta föreslår Svensson bland annat lagändringar och att Försäkringskassan får fler kontrollverktyg.