Bulletin kan komma att tvingas betala tillbaka presstöd som redan betalats ut. Anledningen är att pengarna betalats ut i förskott, och tidningen förra månaden försattes i konkurs.

Hittills i år har uppemot 4,2 miljoner kronor i presstöd betalats ut till tidningen Bulletin. Utbetalningarna är så kallade driftsstöd, dels retroaktiva stöd för 2021, dels bidrag för januari och februari månader i år.

LÄS ÄVEN: SD-ledamot ville stoppa jättebidrag till Bulletin: ”Ett klart nej”

Förra månaden försattes tidningen i konkurs, och fyra dagar senare beslutade Myndigheten för press radio och tv att stoppa fortsatta utbetalningar. Det innebär att Bulletin aldrig hann få några pengar för mars månad.

LÄS ÄVEN: Domen: Bulletin sätts i KONKURS

Kan krävas tillbaka

Nu finns ändå risk att Bulletin måste betala tillbaka presstödspengar. Anledningen är att tidningen gick i konkurs under en tidsperiod som den fick bidrag för, då bidraget för februari redan betalats ut.

LÄS ÄVEN: Nytt mejlbevis visar att Bulletin-miljon var ett lån

Ida Nilsson är jurist och handläggare på Mediestödsnämnden. Hon säger till Samnytt att hon inte vill spekulera i om något sådant beslut kommer fattas gällande Bulletin, men hänvisar till presstödsförordningen. Enligt den kan en tidning bli återbetalningsskyldig om presstöd ”lämnats felaktigt”.

– Vi har inte fattat något beslut om återbetalning, men vi följer utvecklingen, säger Ida Nilsson till Samnytt.

Faksimil

LÄS ÄVEN: EXKLUSIVT: Sanandaji: ”Lögner” och ”smutsspel” mot Bulletin