Med en dryg vecka kvar till EU-valet slår KD-ledaren Ebba Busch ett slag för svenska värderingar kontra islam och muslimer som kommer till väst och här förväntar sig att det ska gå att leva som i det dysfunktionella hemlandet.

Islam måste anpassa sig till de grundläggande gemensamma värderingarna i Europa och islam i exempelvis Iran kan inte gå till på samma sätt i Sverige. Vissa värderingar inte är valbara. Det är budskapet från Ebba Busch som även tidigare tagit strid för svenska värderingar i ett alltmer islamiserat Sverige och Europa.

Enligt Busch är EU mer än en handelsgemenskap, det är även en värdegemenskap och i värsta fall riskerar Europa gå under.

– Om vi inte klarar att stå upp mot ett islam som praktiseras på ett sätt som inte är förenligt med europeiska värderingar, då kommer Europa att gå förlorat. Islam måste anpassa sig, och de som inte är beredda att anpassa sin tillämpning av islam hör inte hemma i Europa eller i Sverige, säger hon till DN.

Busch anser att EU bör se över möjligheten att använda medel för att uppmuntra människor att återvända till sina hemländer.

– Tycker man att det är rätt och riktigt att stena kvinnor som inte bär slöja, tycker man att det är rätt och riktigt att kasta ut homosexuella ifrån höghus för att de älskar någon av samma kön, då kan man flytta tillbaka till Iran eller Sudan för den delen, men man hör inte hemma i Europa.

På detta konstaterande kommenterar DN:s reporter att det är brottsliga handlingar och frågar ”vad har det med religionen att göra”.

Utländsk finansiering

Ytterligare en åtgärd Busch vill se är att EU tar ett gemensamt grepp om vilken typ av utländsk finansiering som bör accepteras i Europa, och pekar ut islamistiska stater eller islamistiska organisationer som vill finansiera moskébyggen här som exempel.

Utländska intressen som vill finansiera organisationer och verksamheter som går stick i stäv med europeiska värderingar bör kunna förbjudas, menar hon.