I juni 2017 följde personal i en butik efter en romsk familj som enligt egna uppgifter handlade en nappflaska och leksaker åt sina barn. Personalen misstänkte att något annat försiggick och informerade sällskapet att de skulle kalla på väktare, rapporterar Dagens Juridik.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, drev ärendet till domstol. Enligt företaget bakom butiken har pappan oprovocerat uppträtt aggressivt mot personalen. De förtydligar även att det är helt upp till personalen att bestämma vem som får handla i deras butik.

Tingsrätten anser dock att familjen har utsatts för ett missgynnande som har samband med deras etniska tillhörighet.

Nu döms företaget för olaga diskriminering och ska betala sammanlagt 75 000 kronor till familjen i enlighet med DO:s yrkande. Vardera föräldrar får 30 000 kronor och ett av deras barn får 15 000 kronor.