Förra veckan blev det en vild debatt mellan regionråd Sofia Jarl (C) och oppositionsråd Per-Ola Ahlström (SD) i Dalarnas regionfullmäktige. SD föreslog att en skrivelse om ”icke-binära” skulle tas bort men det var något som C-toppen Sofia Jarl inte kunde acceptera.

Debatten handlade om ett dokument rörande att motverka våld i nära relation. Enligt SD räcker det att ange ”män eller kvinnor” i dokumentet.

– Stryk ordet ”icke-binära” ur texten. Det räcker att ange män eller kvinnor. Hur du identifierar dig behövs inte anges, sa Per-Ola Ahlström (SD).

Men enligt Sofia Jarl och Centerpartiet är det viktigt att ordvalet ”icke-binära” finns med i dokumentet. Detta eftersom att det påstås vara vetenskapligt bevisat att det finns fler än två kön.

– Jag undrar hur du kan se på det på det sättet överhuvudtaget. För det är ju precis det som är den här frågan. Om vi bara ska kategorisera in människor i två sorters kön när vi vet att det inte är på det sättet. Jag tycker att det är djupt ovetenskapligt och oetiskt att du tar upp det i det här sammanhanget, sa Sofia Jarl (C).

C-toppen: ”Kröp fram ur sitt dyhål”

Sofia Jarl stannade inte vid att debattera frågan i regionfullmäktige utan vände sig sedan till sociala medier för att ventilera sin frustration över SD:s syn på skrivelsen.

Jarl har publicerat ett videoklipp från debatten på sitt Instagramkonto och inleder inlägget med att skriva; ”SÅ KRÖP DE FRAM UR SITT DYHÅL FRÅN MARKEN”.

Vidare framför C-toppen att SD varken vill eller kan förstå varför detta är ett stort samhällsproblem.

”Mådde genuint illa av att höra detta sägas från talarstolen i vår högsta folkvalda församling i @regiondalarna. Detta får aldrig stå oemotsagt!”, skriver Jarl på Instagram.

Se Ekeroths debatt: ”Biblioteken ska inte fokusera på HBTQi+”