En patient som nyligen blivit opererad för tarmcancer fick ingen uppföljning på fem månader vilket resulterade i en omfattande spridning av sjukdomen.

LÄS ÄVEN: Cancerpatient fick ingen behandling på tre månader – avled

På fredagen meddelade Region Jönköpings län att man anmält händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Av deras egen anmälan framgår att sjukhuset brustit i rutiner och arbetssätt vilket har resulterat i fördröjning av uppföljning för cancerpatienten.

”När uppföljningen väl genomfördes kunde inte någon behandling med botande syfte ges”, skriver Region Jönköpings län.

Enligt anmälan kan man inte utesluta att chansen till att en botande behandling hade varit större om uppföljningen skett i tid. Men nu menar Region Jönköpings län att man har utrett händelsen och vidtagit åtgärder.

LÄS ÄVEN: Fem månaders lång cancerkö i Skåne – flera patienter dog