➤ KRÖNIKA CARA Mineo, som är det största flyktinglägret för asylsökare i Europa, har varit skådeplats för många kontroverser i åtskilliga år och det har också varit föremål för olika utredningar företagna av de italienska myndigheterna.

CARA Mineo, som omgärdas av den sicilianska landsbygden, är en verklig “stad i staden”. Det är ett stort komplex, beläget cirka 9 km från Mineos stadskärna, bestående av 404 tvåvånings terassbyggnader med trädgårdar, luftkonditionering och parabolantenner. Det användes fram till 2010 av amerikanska soldater som arbetade vid den närbelägna militärbasen i Sigonella och omvandlades 2011 till ett flyktingläger med kapacitet för cirka 2400 personer.

Lega Nords partiledare, Matteo Salvini, har kämpat i många år för att flyktinglägret – som utgör den största affärsverksamheten kopplad till migranter i Europa – ska stängas, Han har flera gånger besökt CARA Mineo. Vid det senaste tillfället, för sex månader sedan, beslöt Salvini att tillbringa en natt i ett av komplexets terrashus. Han videofilmade sin vistelse i syfte att rapportera om situationen. Filmen finns utlagd på YouTube.

I maj i år fanns 3.300 asylsökare på anläggningen. 400 av dem var kvinnor och 120 var minderåriga. Endast 14 kom från Syrien 7 från Irak. Det är uppenbart att den överväldigande majoriteten av gästerna inte lämnat sina hemländer i flykt undan krig.

Italienska medborgare betalar motsvarande 300 kr per dag för varje asylsökare, sammanlagt motsvarande en miljon kr per dag, 30 miljoner kr per månad och hittills motsvarande en miljard kr under de tre år verksamheten varit igång.

Vistelse i flyktinglägret, som oftast är överfullt, skall enligt lag vara begränsad till högst 30 dagar, men uppgår i verkligheten nästan alltid till mellan 12 och 18 månader. Det förefaller som de kommissioner som har anförtrotts uppgiften att erkänna eller inte erkänna flyktingstatus för asylsökarna är alltför få för att kunna hantera förra årets betydande volymer av ansökningar och ankomster. Hursomhelst har detta blivit ett kroniskt tillstånd och varje dag av fördröjning utgör en avsevärd börda.

Redan innan ankomsten vet migranterna, som har informerats av de internationella NGO-organisationerna, att de varje dag erhåller motsvarande ca 20 kr i fickpengar att spendera i flyktinglägret.

Rätten att praktisera sin egen religion och att få anpassad mat som respekterar de egna traditionerna garanteras också av storköket som tillhandahåller frukost, lunch och middag: dock existerar inget fläskkött och endast halalslaktat kött serveras. Det finns självfallet också en moské på området.

Medicinsk vård tillförsäkras 24 timmar om dygnet av anläggningens sjukhus.

Polispatruller bevakar infarten, men vem som vill kan utan problem ta sig både ut från och in på området genom något av de många hål som gjorts i det enorma stängsel som omgärdar anläggningen.

CARA Mineo representerar dessutom en verklighet som närs av en okontrollerad underjordisk ekonomi. Överallt i flyktinglägret fanns till för åtminstone fem månader sedan, improviserade butiker och obehöriga försäljningsstånd. Migranterna började i sin långa väntan att skapa olagliga aktiviteter i form av att sälja mat, märka kläder och skor, resväskor, tv-apparater, förstärkare, paraboler, mobiltelefonstillbehör (samtliga med tvivelaktigt ursprung) samt upprätta barer, frisersalonger, skrädderier och cykelverkstäder. Media har även rapporterat om verksamheter relaterade till droger och prostitution.

Detta är den integrationsmodell vi har fått tack vare den vänsterpolitiska migrationspolitiken. Den italienska regeringen spenderar detta år, 2017, mer än motsvarande 40 miljarder kr för att upprätthålla hundratals verksamheter som denna. Det samtidigt som det finns 7 miljoner italienare som har problem med att få lönen att räcka till månadens slut, varav det stora flertalet saknar bostäder och tvingas sova i sina bilar. Det är en skymf mot alla jordbävningsoffer i de centrala delarna av Italien som bott i tält den senaste vintern och som har förlorat allt. Det är en skamlig situation och ett otroligt slöseri med pengar. Många frågar sig om det inte hade varit bättre att i stället spendera alla dessa pengar i Afrika på att bygga skolor, vägar, sjukhus osv. och på så sätt ge verklig hjälp till människor som verkligen behöver den.

Som Salvini så sakligt konstaterade:

Det är i sin ordning att härbärgera kvinnor, barn och unga som flytt från krig, men att flytta halva Afrika till Italien, som redan brottas med många problem, det är absurt. I synnerhet om vi beaktar det faktum att bland dessa asylsökare finns många som går till ett olagligt svartjobb varje dag för en timlön på 2 eller 3 euro och som utnyttjas av skrupelfria företagare i Italien. Härigenom uppstår en konkurrens med de italienska arbetarna som därför tvingas flytta från Sicilien och Italien. På Sicilien har ungdomsarbetslösheten stigit till 54 % och den här sortens invandring förvärrar situationen ytterligare eftersom den tillhandahåller tusentals nya slavar till kooperativen hos multinationella företag av Soros-typ som drömmer om en rotlös och underbetald värld. Det är inte den sorts värld som jag vill lämna i arv till våra barn.

Därför är det nödvändigt att skicka hem i varje fall de människor som inte har flytt från krig, som efter ett eller ett och ett halvt år på italienarnas baskostnad på platser som CARA Mineo inte lämnar det italienska territoriet och som återgäldar gästfriheten genom att rycka väskor, begå personrån, ägna sig åt smuggling och inte sällan även våldtäkter och mord.

Sedan Salvini senast besökte CARA Mineo för sex månader sedan, har personalen i flyktinglägret introducerat en ny regel som förbjuder asylsökarna att sälja varor och att laga mat på rummen, något som lett till protester som bland annat inneburit att trafiken på huvudleden utanför har blockerats. Det har talats mycket om CARA Mineos nära förestående stängning, ett krav som nu ställs från flera olika politiska partier. Men denna skandal relaterad till politiska korruption och olagligheter, lär fortsätta eftersom nya treåriga avtal värda motsvarande en halv miljard kronor för att driva mottagningscentret precis har undertecknats.

Källor:
www.iltempo.it, https://www.youtube.com/watch?v=UXh5rg5LlSQ,
https://www.youtube.com/watch?v=1QIGi4l4lyQ&t=528s,
https://www.youtube.com/watch?v=-5kuEUgZ6D8

Detta är en opinionstext. Den återspeglar skribentens personliga åsikter.