”Det är omöjligt att täcka bortfallet från produktionen av cement från fabriken i Slite med import”, konstaterar tidskriften Betong. Dels saknas logistiska förutsättningar, dels håller den importerade cementen lägre kvalitet samtidigt som den medför ökade utsläpp. Dessutom krävs godkännande från Trafikverket, vilket kan ta upp till två år.

De nära två miljoner ton per år som produceras för den svenska marknaden i Slitefabriken är omöjliga att ersätta kort sikt, konstaterar Tomasz Borowiec, vd på Schwenk Sverige, som är Sveriges största importör av cement.

LÄS ÄVEN: Miljöpartiet: Bygg utan cement

Finns inte kapacitet för import

– Vi är väldigt oroliga över situationen, ett byggstopp drabbar våra kunder och därmed även oss. Vi kommer helt enkelt att sälja mindre om marknaden stannar av, säger han.

Inte heller Ola Johansson, COO, operativ chef, på Thomas Concrete Group, ser några möjligheter att på kort sikt ordna fram ersättning. Logistiken saknas. Endast fyra företag i Sverige har hamnterminaler som kan hantera cement. De är redan fullbokade och även om de inte varit det så har företagen inte den kapacitet som erfordras.

LÄS ÄVEN: Cementkrisen – utan svenskt stål riskerar EU:s ekonomi krascha

Låg kvalitet och hög miljöpåverkan

Det råder också brist på cement i övriga Europa, skriver tidskriften Betong. Det gör det ännu svårare för Sverige att få tag på cement att importera

– Det är idag utsålt. Export görs på små marginalvolymer, men med de höga avgifterna för utsläppsrättigheter av koldioxid är det inte lönsamt, säger Ola Johansson.

Att importera från andra delar av världen öppnar för ytterligare problem. Dels utökade utsläpp för transporterna men även cementens hållbarhet och kvalitet. Importerad cement håller sämre miljöprofil än den som produceras i Slite och har andra tekniska egenskaper som inte är anpassade för den svenska marknaden, enligt Johansson. Dessutom krävs godkännande från Trafikverket för att kunna använda importerad cement, något som kan ta upp till två år, enligt SvD.

Johan Silfwerbrand, professor på KTH, påpekar att svensk cement håller hög standard gällande hållbarhet, i en internationell jämförelse. Slitefabriken ligger under 800 kilo koldioxid per ton klinker. I länder som USA och Kina ligger nivån på över 1 000 kilo CO2, säger han.