➤ Centerpartiet har profilerat sig som det i särklass mest invandringsliberala partiet på den borgerliga sidan blockgränsen. Det har dock inte gett utdelning i form att att attrahera personer med invandrarbakgrund att representera partiet. Tvärtom är partiet sämst i Sverige på etnisk mångfald.

Centerpartiet har genom åren gjort allt vad man kunnat för att dra till sig personer med asylrelaterad invandrarbakgrund. Man har rekryterat sharia-förespråkande imamer, man har propagerat för månggifte och man har sagt att Sverige kan ta emot 30 miljoner invandrare. Trots det har partiet stora problem med att dra till sig invandrare som aktiva.

Idag är man sämst i landet på multietnisk representation. Även Sverigedemokraterna, som har en invandringsrestriktiv hållning, har fler företrädare som födda utomlands. ”Vår mångfaldssatsning är ett skämt”, uppger en anonym källa inom partiet som själv har utländsk bakgrund. Personen uppger att invandrare motarbetas internt, något som rimmar illa med partiledaren Annie Lööfs antirasistiska mångfaldsretorik.

Ett exempel på det sägs vara 35-årige Mikail Yüksel, bosatt i Göteborg. Han fick störst stöd i medlemsomröstningen för nominering till riksdagen. Den lokala nomineringskommittén ville trots detta inte sätta honom på riksdagslistan överhuvudtaget. I stället ville man se till att nuvarande riksdagsledamot från Göteborg, Rickard Nordin, garanteras att få sitta kvar. Framröstningen av Yüksel rubricerades som ”en kupp”.

I riksdagen har Centern inte en enda utrikesfödd ledamot. Men även i landets olika landstings- och kommunfullmäktige är det dåligt beställt med mångfalden. Centern hamnar även här på en jumboplats med färre utlandsfödda politiker än alla andra partier, inklusive Sverigedemokraterna.

Detta är förstås pinsamt för partiledningen som nu därför rekryterat Abir Alsahlani, född i Irak och med tidigare riksdagsbakgrund och gett honom i uppdrag att leda ett internt mångfaldsprojekt. Mycket av arbetet går ut på att lära utlandsfödda om svenskt politiskt arbete – hur man skriver motioner, hur en partistämma går till och även vilka man ska (och inte ska?) äta lunch med.

Målsättningen är att Centerpartiet efter valet ska ha minst två riksdagsledamöter födda eller med rötter i ett utomnordiskt land. I landstingen är motsvarande ambition tio personer och på kommunnivå hundra. För att uppnå det målet ska partiet enligt Abir Alsahlani ”skapa mer inkluderande strukturer”. Vad dessa mer konkret består i är oklart.

Det framgår heller inte om verktyget etnisk inkvotering, så kallad ”positiv särbehandling”, ska användas där ”rätt” etnicitet blir en formell merit och ”fel” etnicitet en belastning. Förfarandet har när det använts på andra håll kritiserats för att grunda sig i rasismen närliggande tankefigurer.