RasmusCarlssonCenterartiet

Rasmus Carlsson (C). Faksimil Facebook

Inrikes

Centerpartiet vill kartlägga röstmottagares härkomst

Publicerad 3/27/2019
Annons

På tisdagen uppmärksammade Nima Gholam Ali Pour (SD) att Centerpartiet i Malmö stad har lämnat in ett förslag om kartläggning av röstmottagarnas härkomst för att dessa ska överensstämma med Malmös etniska sammansättning. 

Det är Rasmus Carlsson, ledamot av Centerpartiets styrelse i Malmö som den 12 mars författade initiativet ”Medborgerlig representation bland röstmottagare”.

I Valnämndens budget för 2019 anges att man generellt ska ”söka eftersträva att röstmottagarna får en spridning avseende ålder, kön och etnicitet motsvarande den som finns på befolkningen i kommunen”.

Syftet är lovvärt och ligger i linje med kommunfullmäktigemålet att Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad. Det är ur demokratisk synpunkt viktigt att Malmöborna upplever att de är delaktiga i ett system som representeras av andra medborgare med någorlunda samma åldersfördelning, könstillhörighet och geografiska ursprung som de själva har.

[..] Med tanke på att budgeten nämner mål, inte strävan, är det dock rimligt att nämnden sätter mätbara mål för denna del av verksamheten. Förslag Valkansliet ges i uppdrag att kartlägga röstmottagarnas ålder, kön och härkomst.

Denna kartläggning ska ske utifrån utgångspunkten att syftet är att uppnå ökad öppenhet, jämställdhet, inkludering och mångfald.

Reaktioner
På Twitter har flera personer reagerat å förslaget. En person skriver ”Churchill sa att fascisterna kommer kalla sig antifascister. Tråkigt att vi är i denna framtid.”

https://twitter.com/EnOlaNilsson/status/1110662005856366592

En annan refererar till Churchills berömda uttalande:

Simon Kristoffersson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
913Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons