I en debattartikel i Expressen på onsdagen argumenterar en trio centerpartister för att gränskontrollerna, som man kallar ”Socialdemokraternas dumheter”, ska slopas. Huvudargumentet går ut på att gränskontrollerna försenar resandet mellan Sverige och Danmark, att det är jobbigt att behöva visa passet och att de skadar Skånes tillväxt.

Enligt EU-parlamentarikern Fredrick Federley och riksdagsledamöterna Niels Paarup-Petersen och Jonny Cato Hansson har omvärldsläget ”förändrats drastiskt sedan hösten 2015”. Man ser positivt på att EU-parlamentet på torsdagen tar beslut om en lag som tydligt ska stipulera hur länge en nation får ha gränskontroller mot en annan medlemsstat samt vad som krävs för att förnya dessa.

”Äntligen är det möjligt att få stopp på Socialdemokraternas dumheter, som påverkar Skånes tillväxt enormt och som helt har spelat ut sin roll”, skriver man.

Stora ökningar i restid mellan Sverige och Danmark och en tysk studie om att ”Sverige kan förlora 50 miljarder euro om gränskontrollerna skulle fortsätta under en tioårsperiod” anges som skäl till att slopa gränskontrollerna. Man anser även att ett mindre antal resande över Öresundsbron jämfört med innan kontrollerna är ett problem.

Tydligen har Socialdemokraterna och Miljöpartiet sett ett behov av att konstant förnya Sveriges tillstånd, samtidigt som vi andra ställt oss frågan om detta behov är riktigt. Det enda som gränskontrollerna skapat är frustration på grund av försenade tåg, ökad pendlingstid och större kostnader. Dessutom är de olagliga och oproportionerliga med tanke på att Sverige är med i Schengen, vilket betyder att man ska kunna resa fritt mellan EU:s länder utan att vara tvungen att uppvisa sitt pass. Vi och många andra ser även hur gränskontrollerna är ett hot mot tillväxten med tanke på att folk tvekar över att söka jobb över gränserna. Någonstans måste även den rödgröna regeringen förstå att det de håller på med är ohållbart.

Vidare påstår man att ”Socialdemokraterna tittat på sina partikamrater på andra sidan Öresund i utformningen av deras retorik och deras ihärdiga försvarande av gränskontrollerna” och med ”ett hårdare tag mot invandringen hoppas de locka tillbaka tappade väljare”. Med hänvisning till Stefan Löfvens tal om att hans Europa inte bygger murar kallar man gränskontrollerna för ett hyckleri och man är ”glada att vi kan stoppa detta projekt som fortsätter att seriöst skada södra Sveriges tillväxt”.