I mitten av sommaren var fem rumänska medborgare på väg att lämna Sverige i en skåpbil fullproppad med stulna verktyg för nära en halv miljon kronor. Nu har gärningsmännen dömts för grovt häleri i tingsrätten men slipper både fängelse och böter. Samhällsnytt kan avslöja hur stöldligan – som uppger att de befinner sig i landet för att ”tigga” och påstod att de av en slump hittade verktygen – samtidigt skyltar med lyxliv i hemlandet.

Det var omkring klockan 02 den 7 juli som en av polisens hundpatruller fick upp ögonen för en svenskregistrerad Mercedes Vito på E6:an i höjd med Maglarpsrondellen i Trelleborgs kommun. Polisen följde efter skåpbilen som färdades i riktning mot hamnen där färjorna mot utlandet avgår.

LÄS ÄVEN: Ertappades med stöldgods värt 400 000 kronor – rumänsk tiggarliga åtalas

Polisen stoppade bilen jämsides med ICA Maxi på Strandridaregatan och utförde sedan en fordonskontroll. Vid kontrollen påträffade hundföraren fem rumänska män som satt inträngda bland ett stort antal verktyg och sju tjugoliters dunkar med diesel som misstänktes vara stöldgods. Nedan utdrag ur polisens rapport:Polisen grep männen och vid en närmare kontroll av det misstänkta stöldgodset upptäcktes ett antal företagsloggor. Därefter har polisen spårat verktygen till olika stölder från byggföretag som inträffat under sommaren i Stockholmsområdet.

LÄS ÄVEN: Hitresta kvinnor låtsades vara tiggare men sålde knark

Nedan ett axplock med bilder på stöldgodset som enligt polisen har ett uppskattat värde på 412 800 kronor.

Förhör med gärningsmännen
I polisförhören, som hålls med tolk på rumänska, nekar alla fem männen till brott och påstår att de har hittat alla verktyg av en slump i ett skogsområde. Men uppgifterna rörande var någonstans männen påträffat verktygen, deras relation till varandra och vistelse i Sverige går isär.

Iasar Saban, 35 år.
Uppger att han befunnit sig i Trelleborg de senaste fem åren. Vidare berättar Iasar att han är i Sverige för att tigga.


Mangiur Asan, 23 år.
Uppger att alla fem männen känner varandra sedan tidigare. Han berättar även att männen gemensamt har rest från Stockholm för att ta färjan från Trelleborg och fortsätta hem till Rumänien.Ibram-Sisco Ali, 23 år.
Uppger för polisen att han inte har haft pengar, längtade hem till Rumänien och grät när han av en slump stötte på männen som uppgav att de skulle resa till just Rumänien.

Ibram-Sisco berättar att han befinner sig i Sverige för att tigga och samla pant.
Bairam Asan, 35 år.
Uppger att han inte känner någon av de andra männen sedan tidigare trots att övriga menar att de visst känner varandra och även är släkt. Vidare påstår han sig livnära sig på att tigga i Sverige.


Iasar Saban, 28 år.
Uppger att alla männen kom tillsammans men han kommer inte ihåg vad de övriga heter. Vidare har han svårt att slå fast hur länge han har vistats i landet men berättar att han är här för att tigga.
Digitala spår i Sverige sedan 2015
När Samhällsnytt nätgranskar den rumänska ligan visar det sig att flera av personerna har vistats i Sverige sedan år 2015 med flera spår runt Stockholmsområdet.

Mangiur med vänner i Stockholms tunnelbana år 2015.

Nedan syns Iasar Saban (35 år) göra ett pistoltecken med handen tillsammans med Mangiur Asan i Stockholm.

Skyltar med lyxliv
Vi har även granskat sociala medier där en del av männen använder sig av andra alias och flera konton. De skyltar ofta med bilder som påstås visa ett förmöget liv i hemlandet Rumänien. Det är bland annat mycket kontanter, märkeskläder och tyska bilar.

Men alla kommentarer är inte så entusiastiska till skrytbilderna, en kvinna skriver, ”smutsiga pengar” och vidare att ”du kommer att sitta i fängelse”.


Bild tagen av ”tiggaren” Mangiur Asan.


”Tiggaren” Iasar Saban (35 år).


”Tiggaren” Iasar Saban (35 år).


”Tiggaren” Mangiur Asan.


”Tiggarna” Ibram-Sisco Ali och Mangiur Asan.


”Tiggarna” Mangiur Asan och Iasar Sabar (35 år).


”Tiggaren” Iasar Saban (35 år).


”Tiggaren” Iasar Sabar (35 år) i blå kavaj med vän. 

Tingsrättsdomen
Den 27 augusti dömde Ystads tingsrätt männen för grovt häleri till villkorlig dom, och därmed försattes de på fri fot.

Enligt tingsrätten ”saknas anledning att befara att de kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet”. Vidare skriver domstolen i sin motivering att tiden som männen varit frihetsberövade sedan den 7 juli är ett tillräckligt straff och därför ”föreligger det särskilda skäl att inte förena respektive villkorlig dom med dagsböter”.

Trots att polisen spårat verktygen till ett antal bygg- och elföretag i Stockholmsregionen tvingas männen enbart betala ett skadestånd. De ska solidariskt betala 4 845 kronor jämte ränta på beloppet till installations- och serviceföretaget Umia Stockholm AB.

Nedan tingsrättens motivering:

Mangiur Asan, Iasar Saban (-84), Bairam Asan, Iasar Saban (-91) och Ibram-Sisco Ali döms mot bakgrund av stöldgodsets höga värde för grovt häleri. Härtill har Mangiur Asan, Iasar Saban (-84), Bairam Asan, Iasar Saban (-91) och Ibram-Sisco Ali haft uppsåt att föra stöldgodset till Rumänien, vilket – om det lyckats – ytterligare hade försvårat för ägarna att återfå sin egendom. Straffvärdet för brottsligheten bedöms uppgå till fängelse i åtta månader. Straffvärdet är därför inte så högt (dvs. det uppgår inte till fängelse i minst ett år) att det i sig ska medföra att påföljden bestäms till fängelse. Brottets art är inte heller sådant att fängelse av denna anledning bör väljas som påföljd (jfr NJA 2013 s. 654).

Mangiur Asan är 23 år och förekommer under två avsnitt i belastningsregistret, då han lagförts genom dels godkänt strafföreläggande den 25 januari 2016 för snatteri, varvid han ålades 30 dagsböter, dels godkänt föreläggande av ordningsbot den 5 april 2017 för brukande av fordon trots körförbud, varvid han ålades penningböter. Enligt uppgift från ECRIS (European Criminal Records Information System) är han inte tidigare dömd.

Iasar Saban (-91) är 28 år och tidigare ostraffad i Sverige. Enligt uppgift från ECRIS är han dömd i Spanien under 2011 för stöld med våld eller vapen eller hot om våld eller vapen mot person (rån) samt i Rumänien under 2017 för uppsåtligt vållande till mindre kroppsskada (misshandel).

Ibram-Sisco Ali är 23 år och tidigare ostraffad i Sverige. Det finns inte någon uppgift om att han skulle vara dömd för brottslighet tidigare i något europeiskt land.

Bairam Asan är 35 år och förekommer under fem avsnitt i belastningsregistret sedan 2016, allt avseende olika trafikbrott, varvid han ålagts penningböter. Det finns inte någon uppgift om att han skulle vara dömd för annan brottslighet tidigare i något europeiskt land.

Iasar Saban (-84) är 35 år och förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret, då han lagförts genom godkänt strafföreläggande den 24 oktober 2017 för ringa stöld, varvid han ålades 30 dagsböter. Enligt uppgift från ECRIS är han i Rumänien dömd vid ett flertal tillfällen mellan 2001 och 2014, bl.a. för tillgreppsbrott. Det senaste tillgreppsbrottet dömdes han för 2010, då han dömdes för stöld till fängelse i två år.

Ingen av Mangiur Asan, Bairam Asan, och Ibram-Sisco Ali är tidigare dömd i Sverige för något som bör påverka påföljdsvalet. Det saknas särskild anledning att befara att de kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Inte heller Iasar Saban (-84) och Iasar Saban (-91) är dömda i Sverige för något som bör påverka påföljdsvalet. De är emellertid tidigare dömda för bl.a. tillgreppsbrottslighet i andra länder. I bådas fall ligger dock tillgreppsbrottsligheten flera år tillbaka i tiden. Deras tidigare brottslighet bör därför inte heller påverka påföljdsvalet i deras fall. Mot denna bakgrund bör Mangiur Asan, Iasar Saban (-84), Bairam Asan, Iasar Saban (-91) och Ibram-Sisco Ali dömas till villkorlig dom. Med hänsyn till att de varit frihetsberövade med restriktioner sedan den 7 juli 2019 föreligger det särskilda skäl att inte förena respektive villkorlig dom med dagsböter.

Hela domen kan laddas ned och läsas på följande länk: Ystads TR B 2147-19 Dom 2019-08-27

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan kritiseras – hjälpte kriminella tiggarbossar