Ett starkt C-fäste i Västerbottens län målas upp som en framgångssaga där alla de omkring 100 nyanlända vuxna som kommit till kommunen under de senaste åren är självförsörjande. Samtidigt visar statistik från Socialstyrelsen att 87 utlandsfödda i kommunen har socialbidrag.

Det är i en artikel med rubriken ”Vi klarar oss inte utan de nyanlända” hos Svenskt Näringslivs nyhetsportal Arbetsmarknadsnytt som Nordmalings kommun med sina 7 118 invånare målas upp som ett exempel på lyckad integration.

Enligt artikeln har Nordmalings kommun, som beskrivs få höga betyg för sitt företagsklimat, tagit emot närmare 200 migranter under de senaste fyra åren. Av dessa nyanlända uppges omkring hälften vara vuxna personer och exakt alla ska vara självförsörjande.

Receptet bakom deras vinnande koncept ska enligt kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) vara att de är noga med att propagera för kommunens företagsaktörer att nyanlända migranter är en tillgång.

– Då kan jag påtala den resurs som våra nyanlända innebär och hur vi aktivt arbetar med att ge dem en plats på arbetsmarknaden. Vi tog emot många människor 2015 och alla här ställde upp på ett sätt som gör mig stolt, säger Jakobsson till Arbetsmarknadsnytt.

Påståendet ifrågasätts

Åsa Tallroth är ordförande i Medborgerlig Samling Södermanland och hon har publicerat ett inlägg på Facebook som ifrågasätter framgångssagan i Nordmaling.

Tallroth har tagit fram uppgifter från Socialstyrelsen rörande utlandsfödda i arbetsför ålder som uppbär ekonomiskt bistånd. Det visar sig vara 87 personer vilket gör att Tallroth frågar sig om centertoppen Jakobsson ljuger:

”Så antingen har dessa 87 stycken kommit för länge sen och räknas inte längre som nyanlända, eller så ljuger Madelaine Jakobsson”

Arbetslöshet högre än rikssnittet

Samtidigt som kommunen målas upp som ett framgångsexempel visar statistik att arbetslösheten fortfarande är högre än rikssnittet.