paolo-angelini-vindkraftspark-feat

#Angelini Sono notevolmente aumentate le richieste a #Bankitalia di informazioni e assistenza. Per questo motivo abbiamo attivato il #numeroverde 800 196 969, sempre attivo, che aiuta i cittadini a orientarsi sull’utilizzo delle misure a sostegno di famiglie e imprese pic.twitter.com/otha2Vgr2e — Banca d'Italia (@bancaditalia) June 11, 2020 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wind_turbines_in_southern_California_2016.jpg

Utrikes

Centralbankschef: Snabb grön omställning riskerar skada samhället allvarligt

Publicerad 5/21/2023
Annons

Det finns en risk att den forcerade gröna omställningen som motiveras med dystopiskt apokalyptiska katastrofscenarion gör mer skada en nytta. Om alla investeringar styrs om till teknik som ännu inte är mogen att ersätta äldre äventyras grundläggande samhällsfunktioner och vårt ekonomiska välstånd. Varningen kommer från Italiens centralbankschef Paolo Angelini.

Hypotesen om jordens nära förestående undergång i en klimatkatastrof har trots svagt vetenskapligt stöd fått stort genomslag hos den politiska elit som fattar de stora besluten om samhällets färdriktning. Det har också lett till en prestigetävling om att vara bäst i klassen och göra mest på kortast tid.

De nya lösningarna är emellertid ofta inte tekniskt utvecklade så långt att de nöjaktigt kan ersätta de gamla och beprövade. Det gäller exempelvis att fasa ut fossilkraft och kärnkraft till förmån för vind och sol och byta ut fordon och lantbruksmaskiner som drivs med bensin och diesel mot eldrivna dito.

Problem redan men kan bli mycket värre

Den alltför snabba gröna omställningen av ideologiska skäl utan föregående konsekvensanalys har redan skapat omfattande samhällsproblem på bland annat el- och drivmedelsmarknaden med höga priser för hushåll och företag som följd. Men enligt den italienska centralbankens chef Paolo Angelini är det ingenting mot vad som kan bli fallet om vi inte stannar upp och hejdar vår iver att ställa om på rekordtid.

Angelini varnar för de politiska påtryckningar som får de stora bankerna att ställa om sin utlåningspolicy så att de nya ”gröna” och förment ”klimatsmarta” projekten får pengar medan investeringar i beprövad teknik fryser inne. Om det sker på bred front och i en snabbare takt än vad de nya teknikerna kan ersätta de gamla, riskerar det att destabilisera hela samhällsekonomin, förutspår han.

Inte bara äventyras grundläggande samhällsfunktioner såsom att värma upp bostäder och företagslokaler, producera och transportera varor och så vidare. Det försvagar också västvärldens industriella konkurrenskraft globalt och därmed förutsättningarna för att bibehålla vårt materiella välstånd. Det är också en destabilisering av samhället som kan leda till stor social oro.

Måste börja skynda långsamt

Angelinis råd till beslutsfattarna är att skynda långsamt. Man bör agera utifrån långsiktigt satta mål som det saknas realistiska förutsättningar för att förverkliga utan i kortare perspektiv och delsteg där man säkerställer att varje omställning verkligen är lika bra eller bättre än det den ska ersätta, inte bara ur klimatsynpunkt utan också i vad den konkret ska producera och fylla för behov.

Att utvecklingen gått för snabbt och gjort våra samhällen sårbara illustreras enligt Angelini bland annat av hur allvarligt våra marknader och samhällsfunktioner stördes av Rysslands invasion av Ukraina. De flesta medborgare i väst är inte beredda att inte längre har råd att köra bil eller tvingas gå med ytterkläder på sig i utkylda bostäder, därför att politikerna vill visa sig grönt duktigare än vad som är ansvarsfullt, framhåller han.

Nu tvingas regeringarna gå in och subventionera priser på el och drivmedel eller betala ut stora skattefinansierade stöd efter att ha saboterat marknaden så att den inte kan leverera det invånarna behöver till priser som de kan betala, förklarar Angelini.

Att storbankerna spelar med i allt detta menar Angelini beror på att den politiskt styrda Europeiska centralbanken (ECB) hårt driver på i klimatradikal riktning. Under vänsterliberala Christine Lagardes chefskap har det ena gröna villkoret efter det andra införts för att få tillgång till bankens pengar.

Grönt förslag: Riv alla historiska byggnader som inte är energismarta

Den urskillningslösa klimatomställningen där CO2-mål tillåts överskugga alla andra hänsyn kan också få dramatiska kulturhistoriska konsekvenser, menar Angelini och ger ett exempel på ett scenario som redan diskuterats bland banker som vill visa upp sig som i framkant för nollutsläpp.

– Om du låter oss riva alla våra historiska byggnader och ersätta dem med mer energieffektiva, då gör vi det, var beskedet på ett gruppmöte där vilka investeringar som borde premieras diskuterades.

Angelini betonar att han på intet sätt är emot grön och klimatsmart omställning. Den måste dock ske på ett ansvarsfullt sätt som inte skakar hela vårt samhälle i grundvalarna.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
437Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons