Efter att socialchefen i Upplands Väsby kommun i mars sparkades för att ha gått före i vaccinationskön stämde han kommunen. Nu har parterna kommit överens utan att fallet behöver avgöras i domstol. Båda sidor anser att de har rätt.

Det var i mars dåvarande socialchefen fick en länk där man kunde boka vaccinering, rapporterar Mitt i. Trots att han inte tillhörde fas ett i enlighet med regionens riktlinjer bokade han en tid. Han menar att han tolkade länken som att ”ni måste boka tid nu, annars får vi kasta doser” och att han aldrig medvetet skulle tränga sig i vaccinationskön. Han påstår även att kommunens vaccinsamordnare hade uppgett för honom att även icke-vårdande personal som chefer, vårdstudenter och lokalvårdare kunde få vaccin under fas ett.

I den utredning kommunen tillsatte kom man fram till att han hade gått före i kön och att det inte handlade om en dos som annars hade blivit över. I och med detta avskedades mannen med omedelbar verkan. Mannen svarade med att stämma kommunen för bland annat ogiltigt avsked och förtal. Den förlikning parterna nu nått utanför domstol innebär att mannen får mer än en miljon kronor motsvarande elva månadslöner.

På kommunen håller Karin Hallgren, kommunikations- och HR-direktör i Upplands Väsby, fast vid att det fanns skäl för uppsägning.

– Han hade ansvaret för genomförandet av vaccinationerna som gjordes på uppdrag av regionen. Som högsta chef har du högre krav på dig och förtroendet ansågs förbrukat.

Skattepengar

Förlikningen ska man ha gått med på för att ”värna om skattepengarna” då man gjorde bedömningen att det fanns en risk att kommunen skulle förlora om det prövades i domstol, vilket kunde kostat uppåt tre miljoner kronor.

Den före detta socialchefen menar att förlikningen innebär en upprättelse för honom.

– Jag är säker på att jag hade vunnit i en rättegång, men då hade det dröjt till nästa höst innan det var klart.

Att kommundirektören Regina Kevius påstod att det han gjort var ”olagligt” är något man i efterhand konstaterar att man inte hade täckning för och nu backar från.