Den fördjupade personella krisen inom polisen har lett till att man vänt på varje sten i rekryteringen. De sänkningar av antagningskrav till polisutbildningen som genomförts räcker inte för att säkra återväxten och fylla vakanserna. Nu erbjuds därför civilanställda på myndigheten att bli poliser med en 14 veckors snabbkurs.

Formellt är utbildningstiden 52 veckor men 38 av dessa spenderar de civilanställda hemma framför datorn med lära sig själva bli poliser. Den faktiska lärarledda och aktiva polisutbildningen är endast 14 veckor.

– Det känns jätteroligt att få den här möjligheten, säger Elisabeth Andersson från Örebro som idag jobbar med civil administration inom polisen.

Hon är en av 44 civilanställda som nu blir ”snabbpoliser”. Hon berättar att hon tidigare haft ett intresse för att byta spår inom myndigheten och gå från civil till polis men att hon inte bedömt att skulle klara eller orka med utbildningen. När hon nu får chansen att bli polis på 14 veckor kommer saken i ett annat läge, menar hon.

Från polisledningen ser man detta som ett pilotprojekt och bedömer att försöket inte bara är här för att stanna utan kommer att utvidgas i framtiden. Det framgår inte hur stor andel av den svenska poliskåren man framgent ser ska vara självutbildad hemma vid datorn och med en snabbkurs på några veckor att luta sig mot.

En extra bonus för att locka personer till intensivkursen är att de får behålla sin tidigare lön under utbildningstiden och slipper ta studielån.