I likhet med många andra företag i restaurangbranschen har Café Norra Station i Östersund drabbats hårt ekonomiskt av den pågående corona-pandemin och än mer av de nya restriktioner som nu införs. Ägaren, Manne Mosten, tillämpar dock andra turordningsregler än den enligt Las gällande ”sist in, först ut” när han nu säger upp sina anställda.

Inte heller är det undantagen i lagen om anställningsskydd för att behålla nyckelpersoner som Manne tillämpar. I stället har han valt att sparka alla Östersundsbor utom nyanlända migranter.

Skälet bakom beslutet uppger Manne vara att han inte vill riskera att migranterna får problem med att uppfylla villkoren för sina uppehållstillstånd och då kan behöva lämna Sverige och resa hem.

’Ensamkommande’ Ali får behålla nystartsjobbet

En av dem som får behålla jobbet är Ali. Han kom till Sverige som så kallat ensamkommande flyktingbarn och omfattas nu av gymnasielagen, en amnesti för mellan 9 000 och 12 000 migranter från framför allt Afghanistan som får stanna och bjuds på en gymnasieutbildning trots att de saknar asylskäl.

Regeringen snabbutreder nu lättnader i reglerna för denna grupp men så här långt har det krävts att man senast sex månader efter avslutat gymnasium hittar egen och varaktig försörjning och inte fortsatt ligger det svenska samhället till last.

”Livsavgörande” enligt SR:s reporter

För Manne är det prioriterat att inte Ali ska behöva återvända till sitt hemland. Därför får han behålla jobbet när den övriga personalen sparkas. Beslutet hyllas av Sveriges Radios utsände Emelie Andersson som menar att det är ”bokstavligt talat livsavgörande” för Ali.

Samtidigt är nystartsjobb en förmånlig och statligt subventionerad anställningsform som många arbetsgivare satt i system att tillämpa för att kapa kostnader och öka lönsamheten.

Kritiserad anställningsform

Kritik har riktats mot att nystartsjobben ger undanträngningseffekter på arbetsmarknaden, är diskriminerande, leder till snedvriden konkurrens och missbrukas av oseriösa aktörer.

Regeringen aviserade förra året i spåren av en rad avslöjanden att man ska ta krafttag mot det utbredda fusket med subventionerade anställningar.

Det framgår inte av statsradions reportage om Café Norra Stations beslut att frångå villkoren i Las och kollektivavtal till förmån för andra hänsyn och egna turordningsregler mött några reaktioner från fackligt håll eller från de anställda som nu blir av med jobbet eventuellt i strid med gällande regelverk.

Hyllad som entreprenör och samhällsbyggare

Manne Mosten hyllades förra året av Svenskt Näringsliv i en stort uppslagen intervju där han beskrivs som ett föredöme som mer ideologiskt än ekonomiskt driven entreprenör och samhällsbyggare.