Under det senaste dygnet har tre patienter smittade med covid-19 i Sverige avlidit. Patienterna behandlades vid Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Samtliga avlidna var äldre personer med underliggande sjukdomar, skriver Region Stockholm i ett pressmeddelande.

– Vi känner med de närstående. Vi vet från internationella erfarenheter att det är äldre och särskilt äldre med andra underliggande sjukdomar som får de allvarligaste konsekvenserna av covid-19. Även dessa patienter följer det mönstret, säger Per Follin smittskyddsläkare Region Stockholm.

– För att minska risken för smittspridning särskilt till äldre och andra riskgrupper är det viktigt att den som är sjuk, oavsett diagnos, stannar hemma. Det är viktigt att den som har feber och luftvägsymptom och är i behov av vård även fortsättningsvis ringer 112 vid livshotande tillstånd eller 1177 för vägledning till rätt vård. Man ska inte åka direkt till en mottagning, säger Per Follin.

Hittills har nu totalt sex coronasmittade personer avlidit i Sverige varav fem i Stockholm, den sjätte fanns i Västra Götaland.