Syrgasbrist gör att många covid-sjuka, som annars hade kunnat räddas, avlider under pandemin. Det uppmärksammar The bureau of inestigative journalism. Bristen uppstår, trots att det globalt finns ett överskott på syrgas.

För många svårt covid-sjuka under pandemin har syrgas varit avgörande för att kunna överleva. Utan den hade de inte fått tillräckligt med syre till sina lungor, och därför kvävts till döds.

Men i flera länder är trycket på sjukvården så stort att syrgasen inte räcker till. I Indien, ett av de värst drabbade länderna, är situationen så akut att sociala medier fylls av inlägg från personer som försöker köpa eller tigga sig till syrgastuber för att rädda nära och kära.

Den senaste månaden har tusentals indier avlidit i covid-19, ofta för att de inte haft tillgång till syrgas. Indien har därför förbjudit export av syrgas, vilket gör att experter nu oroar sig för att covid-sjuka i grannländer som Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka och Myanmar, varav flera är beroende av indiskproducerad syrgas, kommer drabbas.

Används inom industrin

Någon egentlig syrgasbrist finns inte. Åtminstone inte globalt sett. Endast en procent av den syrgas som produceras varje år går nämligen till sjukvården. Som jämförelse används omkring 80 procent av syrgasen inom stål- och petrokemiindustrin, för att få fram renare stål eller tillverka vissa plaster.

I länder som Indien och Pakistan finns en stor syrgasproduktion som hade kunnat användas inom sjukvården, men som under pandemin istället använts i industrin. Regeringarna i de länderna har därför försökt styra om en del av syrgasen från indsutrin till sjukvården.

I andra länder, som Irak, Colombia och Peru, understiger däremot ländernas totala syrgasproduktion behovet inom vården. När covid-toppar nås i de länderna så finns alltså inte tillräckligt med syrgas, åtminstone inte inom det egna landet, för att hjälpa alla patienter.

– Vi är fortfarande i behov av medicinsk syrgas, i synnerhet på sjukhusen, konstaterar den peruanske intensivvårdsläkaren Jesús Valverde Huamán.