På tisdagen meddelade Sundhedsstyrelsen, den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, att Danmark kommer att stoppa covid-vaccinationerna för nästan alla medborgare som är yngre än 50 år. Det enda undantaget är om man bedömer att en enskild yngre person skulle drabbas allvarligt av att bli infekterad med covid-19.

På Sundhedsstyrelsens hemsida kan man läsa om Danmarks nya vaccinationsregler. Där uppger myndigheten att anledningen till att man slutar vaccinera personer yngre än 50 år är att de generellt sett inte löper stor risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Samtidigt konstaterar myndigheten att spridningen av viruset förväntas öka under hösten och vintern. Således är inte anledningen till vaccinstoppet att spridningen avtagit.

LÄS ÄVEN: AstraZenecas covidvaccin kan öka risken för allvarligt neurologiskt tillstånd

Trolig bedömning: bättre få corona än ta vaccin

Myndigheten säger inte explicit att anledningen till att man upphör med mRNA-vaccinationerna är att riskerna med dem nu bedöms vara större än fördelarna för friska personer under 50 år. Men att det är myndighetens uppfattning framgår implicit när man jämför den förväntade virusspridningen med åtgärden att faktiskt förbjuda vaccindoserna för alla under 50 år som är friska.

Danmark anser nu alltså att de flesta klarar av coronaviruset bättre än vad de skulle klara av att ta fler doser av mRNA-vaccinet.

LÄS ÄVEN: Covidvaccin stoppas – biverkningar på hjärtat

Personer under 50 år som ändå kan komma att erbjudas covidsprutor är exempelvis immunsupprimerade personer. Det kan handla om patienter som har en pågående cancerbehandling som slår ut det naturliga immunförsvaret.

Spekulationer och osäkerheter har funnits kring om den sjunkande nativiteten efter att pandemin bröt ut kan ha någonting med vaccinet att göra. Varannan kvinna i Sverige som varit gravid efter covid-19 bröt ut har valt att inte covidvaccinera sig. I nuläget finns det ingenting som tyder på att gravida kvinnor i Danmark kommer att tillåtas ta vaccinet.

LÄS ÄVEN: Gravida kvinnor litar inte på att vaccinerna är säkra
LÄS ÄVEN: Studie: Hög andel kvinnor fick förändrad menstruationscykel efter covidvaccinet