Den S-ledda danska regeringen har inlett förhandlingar med Rwanda i Afrika om att upprätta mottagningscenter för asylsökare utanför EU. Två avtal mellan länderna är redan vara klara meddelar det danska Utrikesministeriet.

Avtalen roddes i land i vad som beskrivs som ett ”mystiskt besök” i Rwanda från danska regeringsföreträdare. I delegationen ingick bland annat utlännings- och integrationsminister Mattias Tesfaye (S) och utvecklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) som ansvarar för danskfinansierade biståndsprojekt i landet.

Mystiken lättade när den danska regeringen i ett pressmeddelande berättade att man ämnar utlokalisera förvar av asylsökare till Rwanda i stället för att som hittills inhysa dem i mottagningscenter i Danmark.

Utlokaliserar asylmottagandet till Rwanda

Det har tidigare kommit uppgifter om att den danska regeringen sonderar terrängen för att upprätta migrantläger för asylsökare utanför Europa. Där ska de bo under det att deras asylansökningar prövas.

Men det är först nu som några långt framskridna konkreta planer offentliggörs. Enligt pressmeddelandet har Danmarks och Rwandas respektive regeringar redan undertecknat två avtal på migrationsområdet.

Den rwandiska regeringen har tidigare sagt att man är öppna för ett utvidgat samarbete med Danmark beträffande att ta emot asylsökare. Som motprestation lovar Danmark att stödja Rwanda ekonomiskt och att hjälpa landet bekämpa människosmuggling och illegal invandring.

Har avtal med landet sedan tidigare

Avtalen uppges i första vändan gälla i tre år. Danmark har sedan tidigare ett avtal med Rwanda med ett återvandringsprogram för så kallade kvotflyktingar och stöd till landets migrantläger.

Såväl de tidigare som de nya avtalen präglas av grundtanken att man i största möjliga utsträckning ska hjälpa i konflikternas närområden, en idé som i Danmark i motsats till Sverige omfattas av Socialdemokraterna.

Vallöften som infrias

Inför det senaste parlamentsvalet i Danmark aviserade Socialdemokraterna att man vill göra en grundläggande ändring av asylsystemet där merparten av hanteringen sker utanför landets gränser. Man gick också till val på hårdare krav för den som vill stanna i Danmark.

Men det är först nu som det kommer konkreta besked om hur detta ska gå till. Innan beskeden om asylcenter i Rwanda har regeringen anklagats för att ägna sig åt orealistiska planer eftersom man bedömt det som svårt att hitta några utomeuropeiska länder som kan tänka sig vilja ha läger av det här slaget för danskarnas räkning.

Detaljer kring avtalen ska läggas fram inför Folketinget senare under året.