➤ DEBATT Kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Mats Gerdau (M), har lyckats med det som är en kommunpamps högsta dröm – att sätta den egna kommunen på kartan. I våra ögon är det emellertid inte i ett så smickrande sammanhang.

Nacka kommun har nämligen använt skattekollektivets medel till att förvärva tre bostadsrätter för totalt 13 950 000 kr i syfte att upplåta dessa lägenheter till en enda familj som består av en man, tre fruar och sexton barn. Den aktuella familjebildningen hade varit olaglig om den hade ingåtts i Sverige och bestraffats med böter eller fängelse i högst två år. På många andra områden har Sverige täppt till kryphål i lagen, men inte när det gäller att upprätthålla extremt patriarkala familjestrukturer.

Vi Sverigedemokrater anser att detta kan fortgå på grund av att den politiska viljan till förändring saknas hos de övriga partierna. Situationen med polygamifamiljen som bosatt sig i ett av Sveriges exklusivaste bostadsområden på skattebetalarnas bekostnad är resultat av två absurditeter. Den ena är att månggiften är tillåtna och den andra är anvisningslagen, som är en del av migrationsöverenskommelsen från senhösten 2015 där samtliga partier förutom V och SD deltog.

Anvisningslagen föregicks av argumentation i stil med att alla kommuner måste ta sitt ansvar och att integrationen skulle gå lättare ifall de nyanlända bosatte sig där jobben finns. Tyvärr finns det ett mycket tydligt samband mellan god arbetsmarknad och höga bostadspriser och det är just detta som Nacka kommuns inköp av boenden för en kvarts miljard kronor illustrerar. Att de nyanlända som lyckas få ett jobb skulle kunna pendla in till Stockholm, i likhet med 10 000-tals svenskar bosatta i Mälardalen, Södermanland och Uppland, har tydligen inte varit aktuellt.

Vi Sverigedemokrater menar att länder, kommuner och personer med stora tillgångar och höga inkomster måste bidra till en bättre omvärld. Utan att nämna några namn så finns det många miljardärer som skänker enorma summor till välgörenhet. Men, tar de sitt ansvar eftersom de oftast inte bor granne med en nyanländ?

Med den retoriska frågan vill vi framhäva Sverigedemokraternas uppfattning att pengar är en ändlig resurs och att de därför ska användas på effektivast sätt. Det allra effektivaste sättet att rädda liv på vid en flyktingkris är att sända hjälp till närområdet. Att köpa bostadsrätter i Saltsjöbaden är hittills det bästa exemplet på ett mycket ineffektivt sätt att hjälpa den stora mängden människor som är på flykt i världen idag. Men vem vet, snart kanske miljardärerna i Beverly Hills får nya grannar…

Så har vi detta med att ”ta sitt ansvar”. Kommuner som Nacka, Danderyd och Stockholm betalar årligen miljardbelopp via det kommunala utjämningssystemet till kommuner som Malmö, Botkyrka och Södertälje. En bidragande orsak till det stora kapitalbehovet i de sistnämnda kommunerna är att många nyanlända utan jobb och kapitaltillgångar väljer att bosätta sig där. Nu när de förstnämnda mer ”välbeställda” kommunerna ska försörja tusentals nyanlända med oerhört mycket dyrare bostäder (oavsett om det är villor, bostadsrätter eller nybyggda hyresrätter) så kommer dessa kommuners förmåga att bidra till de andra kommunerna att minska.

Syftet att få Nacka med flera kommuner att ”ta sitt ansvar” kan alltså slå tillbaka mot de som lever på samhällets botten i andra delar av landet. Det är en splittrande politik som inte stöds av Sverigedemokraterna. Vi Sverigedemokrater i Nacka vill avveckla dyrköpta boenden för nyanlända på ett respektfullt och ansvarstagande sätt och istället använda pengarna till att investera i kommunens kärnområden samt fortsätta bidra ekonomiskt till hela Sveriges utveckling.

Förhoppningsvis kan vi sätta Nacka på kartan genom att vara en kommun i världsklass avseende jämlikhet, jämställdhet, utbildning och arbetsmarknad – inte genom att slå världsrekord i galenskap och missriktad välvilja.

David Bergquist
Ordförande Sverigedemokraterna Nacka
Gruppledare i kommunfullmäktige (SD)

Detta är en opinionstext. Den återspeglar skribentens personliga åsikter.