Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. En gammal sanning lyder: har man inget vettigt att säga, är det bättre att hålla tyst. Tyvärr förstår inte alla det. Den senaste i raden, Mikael Eskilandersson, civilpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, propagerar i en debattartikel den 19 februari för att återvandring och byggnation av småhus är viktiga och avgörande komponenter för att komma tillrätta med bostadsbristen. Tyvärr nämner han inte hur ska det gå till. Det skriver tidigare SD-politikern Peter Wallmark.

Han säger, citat:
”En viss mängd bostäder behövs naturligtvis, inte minst för gruppen unga vuxna. Men återvänder fler till sina ursprungsländer försvinner stora delar av dagens bostadsbrist”.

Hur invandrarna ska förmås att återvända till sin hemländer nämner han inte. Den andel av invandrare som kommit hit och som önskar återvända självmant är försumbar. År 2022 var det två personer som beviljades resebidrag för återvandring.

Att öka bidraget för återvandring, vilket regeringen vill, får säkert fler att söka, men även om antalet beviljade resebidrag skulle öka mångdubbelt gör det knappast någon större skillnad på bostadsbristen.

En sak är säker – migrationen till Sverige på 2000-talet är en av orsakerna till det stora bostadsunderskottet, men det kan inte lösas med återvandring då stora delar av dem som har kommit har medborgarskap eller permanenta uppehållstillstånd.

En mer restriktiv invandring parat med återvandring är bägge försumbara delar av lösningen, liksom att styra vilka kommuner som ska få bygga baserat på om deras byggbara yta är jordbruksmark eller inte eftersom den kommunala självbestämmanderätten med planmonopol sätter stopp för den
typen av direktiv.

Att tro att människor ska flytta från storstäderna genom att bygga småhus i attraktiva områden (vad det nu är enligt Eskilandresson) är lika naivt. Där de flesta vill bo är tillgången på mark begränsad.

Tills Eskilandersson kan förklara hur hans världsfrånvända idéer ska lösa bostadsbristen hoppas jag att frågan kan lyftas med ett perspektiv baserat på den verklighet vi lever i och och vad som är möjligt, inte på sverigedemokratiska feberdimmor om massåtervandring och stora fält bebyggda med
småhus.

Det vore något som Sverige och dess medborgare skulle vara betjänta av.

Peter Wallmark
fd gruppledare SD Stockholm stad