I helgen anordnas en demonstration mot Sveriges medlemskap i Världshälsoorganisationen, WHO, och för Sveriges suveränitet. På den långa listan talare finns bland andra Elsa Widding.

Demonstrationen anordnas av sajten ExitWHO.se som beskriver sig som ”engagerade medborgare samt läkare och sjuksköterskor som är starkt oroliga över inskränkningarna av våra mänskliga rättigheter och demokrati som påbörjades under den av WHO utlysta covidpandemin”.

LÄS ÄVEN: Sverige behöver lämna WHO om förändringarna av organisationens författning inte stoppas

Man samlas i Tjurbersgparken på Södermalm i Stockholm kl 15.00 på söndagen den 1 oktober.

Förändringarna i WHO:s författning hotar att inskränka de mänskliga rättigheterna som vi har kämpat för, riskerar att påtvinga oss mediciner vi inte samtyckt till och begränsa vår yttrandefrihet. Det är inte bara en fråga om hälsa längre. Det är en fråga om demokrati, om frihet, om vad vi är som nation.

På evenemanget har man flera talare – bland andra Elsa Widding:

Talare på manifestationen för Sveriges suveränitet den 1 oktober

Den som önskar delta kan anmäla sig via hemsidan.

LÄS ÄVEN: WHO:s planer på att bli global hälsoauktoritet möter motstånd